Neviditelná výstava

„Pachatel“ se vrací na místo činu

Slunečný den a my naložení v autobuse po čtyřech letech (jasně, s jinými tvářemi mladých lidí) vyrážíme za dvěma odlišnými, ale do určité míry dobrodružnými událostmi. Přijíždíme k areálu Karlova, k bývalému klášteru založenému Karlem IV. V této budově se dnes nachází Muzeum Policie ČR, zde již na nás čeká lektor. Uvádí nás do objektu muzea a informuje nás o nejvýznamnějších místech dějin moderní kriminalistiky. V první části expozice se seznamujeme s dějinami četnictva od poloviny 19. století do konce první republiky, na jejím konci si prohlížíme četnickou stanici.

Barva stužky fialová

11. 5. 2022 proběhl na naší škole opět v duchu tzv. květinového dne. Liga proti rakovině Praha opět realizovala Český den proti rakovině, tentokrát již 26. ročník, a my jsme již tradičně byli u toho. Koupí žlutého kvítku měsíčku lékařského jsme tentokrát přispěli na výzkum a léčbu rakovin postihujících ženské a mužské pohlavní ústrojí, nádorů varlat a děložního čípku. V případě těchto onemocnění funguje skvěle screening a prevence, což je ovšem dobré si čas od času připomenout. Všem přispěvatelům děkujeme a zvláštní dík patří také Petru Skokanovi a Matiju Bieličovi z 2D, kteří sbírku u nás ve škole zajistili a během dvou hodin vyprodali všech 150 kvítků. Krásný den a nezapomeňte chodit na preventivní prohlídky.

Přijímací řízení 2022/2023 - Výsledky 1.kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně 

 

v pátek 29. dubna 2022 od 10:00 do 17:00. 

 

Subscribe to