Stipendijní program je určen pro žáky Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace.

Podporovanými obory vzdělávání jsou:

  • 18-20-M/01 Informační technologie
  • 23-41-M/01 Strojírenství
  • 78-42-M/01 Technické lyceum
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)

Stipendijní příspěvek mohou získat žáci v podporovaném oboru vzdělávání v denní formě vzdělávání (platí i pro žáky s individuálním vzdělávacím plánem).

Podmínky pro získání stipendijního příspěvku

  • Žák je klasifikován ze všech předmětů v řádném klasifikačním období, tj. nebyl hodnocen stupněm nedostatečný, případně nehodnocen. Žák nemusí být klasifikován z předmětu, ze kterého byl uvolněn nebo nehodnocen na základě rozhodnutí ředitele školy.
  • Žák není klasifikován sníženou známkou z chování.
  • Žák neopakuje příslušný ročník v již studovaném oboru vzdělávání z prospěchových důvodů.

Výše stipendijního příspěvku

  • 2.000 Kč za prospěch s vyznamenáním s celkovým průměrem 1,0
  • 1.500 Kč za prospěch s vyznamenáním
  • 1.000 Kč za prospěch s celkovým průměrem 2,0 bez klasifikace „dobrý“

Stipendijní příspěvek je vyplácen pololetně vždy za dané klasifikační období hotově z prostředků Spolku rodičů a přátel Střední průmyslové školy v České Lípě, z.s.

Spolek rodičů a přátel Střední průmyslové školy v České Lípě, z.s., si vyhrazuje právo měnit podporované obory vzdělávání, podmínky pro získání stipendijního příspěvku, výši stipendijního příspěvku, jakož i právo stipendijní program bez náhrady zrušit.

Stipendijní program vznikl díky finanční podpoře společností

Sauer Žandov, a.s., Nádražní 10, 471 07 Žandov

http://www.sauerzandov.cz/App_Themes/DesignFromDe/logo.png

Modus s.r.o., Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha. Výrobní závod Dubická 3274, 470 01 Česká Lípa.

Modus

 

Fehrer Bohemia, s.r.o., Litoměřická 86, 470 01 Česká Lípa.

Výsledek obrázku pro fehrer bohemia česká lípa

Everesta, s. r. o., Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa