Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění, vyhlašuji podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

Do 1. března 2023 přijímáme přihlášky do následujících oborů:

1.     23-41-M/01 Strojírenství (30 míst)

2.     18-20-M/01 Informační technologie (60 míst)

3.     26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) (30 míst)   

Dle zákona se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky, které zajišťuje společnost Cermat. V rámci přijímacího řízení bude postupováno dle následujících kritérií:

 Přihláška (formulář)

1.     Přijímací zkoušky – Cermat – celkem max. 100 bodů

·         český jazyk – max. 50 bodů

·         matematika – max. 50 bodů

2.     Prospěch ze základní školy z předmětu Matematika – celkem max. 18 bodů

·         1. pololetí 8. ročníku – max. 6 bodů

·         2. pololetí 8. ročníku – max. 6 bodů

·         1. pololetí 9. ročníku – max. 6 bodů

3.     Prospěch ze základní školy z předmětu Český jazyk – celkem max. 9 bodů

·         1. pololetí 8. ročníku – max. 3 body

·         2. pololetí 8. ročníku – max. 3 body

·         1. pololetí 9. ročníku – max. 3 body

4.     Celkový průměrný prospěch ze základní školy – max. 30 bodů

·         1. pololetí 8. ročníku – max. 10 bodů

·         2. pololetí 8. ročníku – max. 10 bodů

·         1. pololetí 9. ročníku – max. 10 bodů

5.     Účast na soutěžích a olympiádách – max. 3 body (nutno doložit např. kopií diplomu atp.)

        Celkem lze získat 160 bodů

Při rovnosti bodů rozhoduje výsledek přijímacího testu z Matematiky.

Na základě nařízení MŠMT jsou vyhlášeny termíny přijímacích zkoušek na 13. a 14. dubna 2023.

Uchazeči se specifickými poruchami učení mají nárok v přijímacích zkouškách na prodloužení času jednotlivých testů. Pro uznání nároku prodloužení času zkoušek je nutné doložit k přihlášce kopii posudku pedagogicko-psychologické poradny ze základní školy.

Uchazeči z Ukrajiny se statutem dle zákona Lex Ukrajina mohou požádat o náhradu jednotné zkoušky z českého jazyka pohovorem a o jednotnou zkoušku z matematiky v ukrajinštině. Tuto žádost je nutné doložit spolu s přihláškou. 

Všechny tři obory mají své vlastní přijímací řízení, tzn. jedna přihláška rovná se jeden obor. Potvrzení lékaře nevyžadujeme.

Pro případné dotazy nás neváhejte kontaktovat.

Zákonný zástupce po předchozí domluvě může nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí.

Jednotná přijímací zkouška Cermat