Soutěž T-profi

Naši studenti SPŠ z 2. ročníku mechatroniky spojili spolu s žáky 5. třídy ZŠ Horní Police svou zručnost a rychlé myšlení v krajské soutěži T-profi 2023 v Liberci. Všichni si vedli výborně! S jejich stavbou polytechnické stavebnice se zapojením hydraulicky ovládané tlakové komory skončili na krásném 3. místě z celkového počtu 7 týmů. Tým si tuto výzvu užil ve veselé náladě.

Bobřík informatiky 2023 – jsme první v Libereckém kraji!

Ve středu 1.2.2023 soutěžili žáci naší školy v kategorii Senior (3. a 4. ročníky) ve znalostech získaných na naší škole z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti v ústředním kole soutěže Bobřík informatiky.

Probační a mediační služba Česká Lípa pomáhá průmyslovce

Služby probační a mediační služby jsou již dlouhá léta v České republice směřovány na smírné řešení konfliktů spojených s trestnou činností a výkonem alternativních trestů a opatření tak, aby byly chráněny zájmy poškozených a zároveň byla ošetřena komunita a byla realizována prevence.

Gaudeamus 2023

Na konci ledna se žáci 3. a 4. ročníků vydali na Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2023 do Prahy. Na veletrhu byly zastoupeny české i zahraniční vysoké školy, a tak zájemci o vysokoškolské studium si mohli promluvit se studenty, popř.

Pomoc slabozrakým a nevidomým občanům

Naši žáci každoročně přispívají na pomoc lidem se zrakovým postižením. Sbírka Bílá pastelka organizovaná Tyfloservisem Liberec je již pravidelnou součástí našeho školního života.

Po kovidové pauze jsme letos přivítali ve škole i milé hosty, zaměstnankyně Tyfloservisu, paní Jitku Fajmonovou a Kateřinu Šretrovou, a také jejich spolupracovníka, zrakově postiženého Lukáše Feifra.

Subscribe to