Veřejné dokumenty

ZŘIZOVACÍ LISTINA včetně příloh
Platnost od 1. 1. 2010
ŠKOLNÍ ŘÁD
Platnost od 1. 9. 2019 
ORGANIZAČNÍ ŘÁD
Platnost od 1. 9. 2013
VÝROČNÍ ZPRÁVA
2015/2016 (platnost 2016)
2014/2015 (platnost 2015)
2013/2014 (platnost 2014)
2012/2013 (platnost 2013)
2011/2012 (platnost 2012)
2010/2011 (platnost 2011)
2009/2010 (platnost 2010)
2008/2009 (platnost 2009)
ROZVAHA
Státní pokladna (platnost od 30. 9. 2013)
VÝSLEDOVKA
Státní pokladna (platnost od 30. 9. 2013)
ETICKÝ KODEX
Platnost od 31. 5. 2013
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU 2019-2020
Platnost od 1. 1. 2018
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 A STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
Platnost od 1. 1. 2017
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ PRO ROK 2017
Platnost od 2.5. 2017
(Schváleno dne 18. 4. pod č. 698/17/RK,  zveřejněno dne 2. 5. 2017)
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE
2015 (platnost 2015)
2014 (platnost 2014)
2013 (platnost 2013)
2012 (platnost 2012)
2011 (platnost 2011)
2010 (platnost 2010)
2009 (platnost 2009)
2008 (platnost 2008)