Ve všech oborech je možné v rámci studia získat PROSPĚCHOVÉ STIPENDIUM.

Nabízíme následující čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou:

IT EM ST


Informační technologie

Kód oboru: 18-20-M/01

Profil oboru

 • kybernetická bezpečnost

 • návrh a sestavení hardwaru

 • konfigurace počítačových sítí

 • programování uživatelských a serverových řešení

 • 3D grafika a multimédia

Uplatnění absolventa

 • konzultant kybernetické bezpečnosti
 • správce PC sítě
 • správce aplikací a operačních systémů
 • programátor
 • technická IT podpora

od září 2022 otevíráme 2 třídy včetně zaměření KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (pouze anglický).

IT

Učební plán oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2022/2023
Název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Dějepis       2 2
Občanská nauka 1   1 1 3
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Fyzika 2 2     4
Chemie 1       1
Základy ekologie 1       1
Matematika 4 4 4 4 16
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika       3 3
Hardware 1       1
Operační systémy 1 4   2-5 7-10
Aplikační software 2 2 2   6
Počítačové sítě   1 3 1-2 5-6
Programování 2 3 0-3 0-3 5-11
Elektrotechnika 2 2     4
Automatizace       0-2 0-2
Mikroprocesorová technika     2 0-2 2-4
Praxe 3       3
Komunikace 1       1
Informatika 1 1 0-2 0-2 2-6
Vývoj aplikací   2 2 2 6
Multimediální software     2 0-4 2-6
Grafický design   1 0-2 0-4 1-7
Kybernetická bezpečnost 1 2 0-3 0-4 3-10
Právo, normy, standardy     0-2 0-5 0-7
Celkem 34 34 29 32 129
Učební plán oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (dobíhající)
Název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Dějepis       2 2
Občanská nauka   2   1 3
Anglický jazyk 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2     4
Chemie 1       1
Základy ekologie 1       1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika   3     3
Hardware 1 2     3
Operační systémy   2   5 7
Aplikační software 4 4 2 1 11
Počítačové sítě     4   4
Programování 2 3 2 3 10
Elektrotechnika 4 3 4   11
Automatizace       3 3
Mikroprocesorová technika     4 4 8
Praxe 2       2
Komunikace 1       1
Strojírenství 2       2
Technické kreslení 2       2
CAD systémy   3     3
Celkem 34 34 28 32 128

Elektrotechnika (zaměření Mechatronika)

Kód oboru: 26-41-M/01

Profil oboru

 • spojení oblasti strojírenství, elektrotechniky, robotizace, automatizace a ICT

 • programování robotů, automatizovaných systémů

 • elektrické i pneumatické řízení výrobních linek

 • příprava na odbornou kvalifikaci dle ČSN EU

Uplatnění absolventa

 • elektrotechnik
 • konstruktér
 • revizní technik
 • programátor robotů a výrobních linek
 • návrh, vývoj, konstrukce a servis elektrotechnických zařízení

V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk.

EM

 

Učební plán oboru ELEKTROTECHNIKA (MECHATRONIKA)
Název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Dějepis       2 2
Občanská nauka   1 1 1 3
Anglický/Německý jazyk 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2     4
Chemie 1       1
Základy ekologie 1       1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika       3 3
Hardware 1       1
Základy elektrotechniky 4 2     6
Elektrotechnické měření     4 2 6
Praxe 3 3     6
Elektrotechnika   4     4
Návrh číslicových obvodů   2     2
Mikroprocesorová technika     4 4 8
Automatizace     4 2 6
CAD systémy 2 2     4
Technické kreslení 3       3
Mechanika 2 2     4
Technologie   2 2 2 6
Stavba a provoz strojů     2 2 4
Kontrola a měření       1 1
Komunikace 1       1
Informační a komunikační technologie 2 2     4
Programování   2     2
Celkem 34 34 28 32 128

Strojírenství

Kód oboru: 23-41-M/01

Profil oboru

 • návrh a modelování součástí pomocí 3D softwaru

 • příprava technické dokumentace

 • zpracování materiálů a polotovarů

 • praxe v nově zrekonstruovaných školních dílnách

 • obsluha CNC strojů

Uplatnění absolventa

 • konstruktér, technolog
 • vedoucí výroby
 • manažer kvality
 • logistik, plánovač
 • technický manažer provozu
 • programátor CNC strojů

V rámci studijního oboru se vyučuje jeden cizí jazyk (anglický nebo německý).

ST

Učební plán oboru STROJÍRENSTVÍ
Název předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Dějepis       2 2
Občanská nauka   1 1 1 3
Cizí jazyk (anglický/německý) 3 3 4 4 14
Fyzika 2 2     4
Chemie 1       1
Základy ekologie 1       1
Matematika 4 3 3 4 14
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 3 2 1   6
Ekonomika   1   2 3
Technické kreslení 4       4
CAD systémy 2 2     4
Mechanika 3 3 2   8
Konstrukční cvičení   2 2 2 6
Strojírenská technologie 3 3 3 3 12
Stavba a provoz strojů   3 3 4 10
Komunikace 1       1
Praxe   3 3   6
CNC stroje       2 2
Kontrola a měření       2 2
Elektrotechnika   2 2   4
Automatizace       2 2
Celkem 32 34 29 33 128