Informace pro uchazeče

Informační materiál ke konání jednotných přijímacích zkoušek - CERMAT.CZ

Informace k doručování přihlášek ke studiu

Zákonní zástupci a uchazeči, kteří doručili přihlášku ke studiu do kanceláře školy osobně, obdrželi na místě potvrzení o doručení přihlášky s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Pozvánka k přijímacím zkouškám se vždy týká daného oboru a termínu, který je na přihlášce uveden. V případě, že jste podali obě přihlášky k nám, zúčastníte se zkoušek v obou termínech.

Žáci budou po celé přijímací řízení vedeni pod registračním kódem, který je vylepen na pozvánce.

Zákonným zástupcům uchazečů, kteří přihlášky doručili poštou, budou potvrzení s pozvánkou zasílány poštou v průběhu následujícího týdne. Pokud Vám pozvánka nedorazí, prosím kontaktujte nás.

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění, vyhlašuji podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019.

Do 1. března 2018 přijímáme přihlášky do následujících oborů:

1.     78-42-M/01 Technické lyceum (30 míst)

2.     23-41-M/01 Strojírenství (30 míst)

3.     18-20-M/01 Informační technologie (30 míst)

4.     26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) (30 míst)

Stránky