Adventní návštěva v Rodině v centru Nový Bor

Většinou máme tušení, co to jsou odborné sociální služby a s bezpečným odstupem svých spokojených životů v pěkných rodinách si ceníme těch, kteří se v nich angažují. Paní ředitelka Mgr. Petra Vlčková, nás zasvětila do fungování této instituce a my jsme si mohli uvědomit, že i my bychom mohli někdy pomoc a radu Rodiny v centru využít.

Na skok v Lasvitu

V těchto adventních dnech jsme se rozhodli se třídou 3D zpestřit si běžnou výuku kontaktem s klinickou praxí. Návštěva firmy Lasvit v Novém Boru, která propojuje krásu skleněného umění s technickou přesností, se přímo nabízela.

O bezpečnosti v Mimoni

Kyberšikana je téma, které je stále více aktuální – studenti naší školy mohou zvolit jako svou specializaci také kybernetickou bezpečnost. Tématem bezpečnosti se již dnes zabývají žáci maturitního ročníku a neváhají se zabezpečením pomáhat.

Naši olympionici

Dne 29. listopadu 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Ačkoliv jsme škola technického zaměření, naši žáci jsou i dobří češtináři, mateřským jazykem vládnou skvěle a mezi našimi absolventy jsou dnes i učitelé českého jazyka. Letošní výsledky jsou velice těsné a vynikající.

Subscribe to