Ideathon 2023

Zapni mozek, vyřeš problém, vyhraj! 

Tak tímto heslem třetího ročníku soutěže Ideathon 2023 se doslova a dopuntíku řídil náš tým. Ale zbytečně nepředbíhejme a začněme postupně od začátku.

13.-14. dubna se v Liberci v inspirujícím a kreativním prostředí LIPO.INKu konala soutěž studentských projektů, které pomohou rozvíjet náš region. Hlavním pořadatelem byla agentura Czechinvest a Agentura regionálního rozvoje LK a hlavními partnery Liberecký kraj a Technická univerzita v Liberci

Soutěžící, žáci středních škol z Libereckého kraje a studenti Technické univerzity v Liberci, dostali na výběr ze čtyř výzev:

  • Rozvoj kompetencí podnikavosti na školách,
  • Podpora rozvoje sociální ekonomiky a sociálních podniků v Libereckém kraji,
  • Motivace domácností ke snižování emisí skleníkových plynů,
  • Otevřená data (např. doprava, cestovní ruch, energetika aj.).

Celkem 19 týmů mělo na jejich řešení pouze 24 hodin, po ruce dobrou kávu, občerstvení a také zkušené mentory, kteří se v průběhu snažili radit a podělit o své zkušenosti tak, aby výsledný projekt byl co nejvíce životaschopný. Jistou motivací bylo i prize money poskytnuté partnery v hodnotě 120 000 Kč, které se rozdělilo do 4 cen: Vítěz SŠ (45 tis.), Cena poroty SŠ (15 tis.), Vítěz VŠ (45 tis.) a Cena poroty VŠ (15 tis.).

Náš tým tvořila trojice žáků oboru Informační technologie, konkrétně Lukáš Moravec (4.D), Jakub Talman (3.D) a David Vobruba (2.D), kteří si vybrali k řešení asi jim nejbližší téma - Otevřená data. Již od začátku panovala v našem týmu názorová shoda ohledně tématu, vyzařovala z něj také velká energie a motivace uspět. Kluci se zaměřili na sadu energetických dat a vymysleli projekt Sdílená energetika, který se bude zabývat analýzou spotřeby a optimalizací vyráběné energie především z fotovoltaických, větrných a vodních elektráren čili zdrojů, které jsou nestabilní a závislé např. na počasí. Z otevřených dat vytvořili webovou aplikaci, která přehledně v mapě ukázala např. rozložení spotřeby energie krajských budov a objektů, tak ale i její výrobní kapacity v této oblasti, čímž získali datový model, který ukazoval energetické přebytky, které se daly použít jinde, kde zrovna byly potřeba.

Tento přístup k věci, následné technologické řešení a jeho prezentaci ocenila porota včele s mentorem a garantem Markem Pšeničkou, manažerem nově vznikajícího Datového portálu Libereckého kraje, jako vítězné v kategorii SŠ.

Vítězství v této kreativní a edukativní soutěži je vzhledem ke konkurenci ostatních skvělých týmů velkým úspěchem, navíc si kluci za své pracovní nasazení odnesli i zajímavou cenu v podobě šeku na 45 000 Kč a příslib Krajského úřadu na další spolupráci ohledně tohoto projektu.

Pánové, moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy, byli jste skvělí!

Více o Ideathonu na https://1012plus.cz/cs/projekt/liberec-ideathon-2023.