2023 Elektrárna Mělník

Třídy 3. B a 4. B navštívily dne 3. 4. 2023 tepelnou elektrárnu Mělník. Prohlídka probíhala v celém komplexu, včetně areálu elektrárny Mělník III, která je v současné době odstavena z důvodu připravované rekonstrukce na plynový provoz. Žáci měli možnost prohlédnout si parní turbíny, část technického zázemí a úsek odsíření spalin, s výkladem o historii a současnosti celého provozu, včetně plánů do budoucnosti. Bylo umožněno vyjet výtahem  na střechu kotelny K11 do výšky 130 m, odkud byl pohled na celý areál. Díky příznivému počasí byla možnost si vychutnat panoramatický pohled na přilehlou krajinu severních a středních Čech. Exkurze přispěla k doplnění teoretického učiva z odborných předmětů.