Bílá pastelka

Bílá pastelka je každoroční sbírka pořádaná od roku 2000 vždy v říjnu, u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, na podporu nevidomých v České republice. Sbírku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, provádí ji dobrovolníci a spočívá v prodeji bílých pastelek, symbolu bílé slepecké hole i neviditelného světa nevidomých. Výtěžek je směřován organizacím pracujícím se zrakově postiženými, například na speciální vybavení, asistenční služby, výcvik vodicích psů nebo na výukové programy pro zrakově postižené.

I lidé s vážnými vadami zraku touží žít samostatný a nezávislý život a žáci průmyslovky letos ve spolupráci se ZŠ Pátova v České Lípě prodali téměř 200 pastelek, tedy získali pro Tyfloservis téměř 6 tisíc korun. Všechny vybrané prostředky toto přání podpoří v plném rozsahu. Děkujeme všem, kteří přispěli, a hlavně chlapcům ze 4D, kteří byli ochotní se sbírkou pomoci.

10. 10. 2023 Mgr. Regina Jonášová