Adaptační kurz

V letošním školním roce se opět průmyslovka rozrůstá, do prvního ročníku přijímáme čtyři nové třídy uchazečů nadšených technikou a touhou poznávat ji, stát se skutečným profesionálem. Nedílnou součástí budoucího kariérního růstu našich žáků je však i dobrá orientace v práci s lidskými zdroji, dobrá úroveň komunikace a schopnost lidsky vycházet se svým okolím.

Skvělým startem pro naše studenty je již přes dvacet let adaptační kurz inspirovaný nejvíce Prázdninovou školou Lipnice. Outdoorové aktivity, krásné počasí a romantické prostředí Kytlice, obce rozkládající se na úpatí Lužických hor. To vše bylo rámcem dvou adaptačních kurzů, které jsme realizovali v týdnu od 11. do 15. září 2023. Je milým faktem, že po několika dnech strávených v přírodě se vracíme stmelení, známe svá jména, víme, v čem jsme dobří, ale známe i své slabiny, na kterých je třeba ještě zapracovat.

Zkrátka adaptace na nové podmínky proběhla zdárně. Usedáme do školních lavic, stoupáme za učitelkou katedru, ale jsme po pár dnech mnohem dál, už jsme zaběhlí průmyslováci.

V České Lípě 18. 9. 2023, Mgr. Regina Jonášová