Děkujeme vše uchazečům, kteří k nám odevzdali svou přihlášku. Podklady jsme odeslali na CERMAT a nyní zbývá několik týdnů do přijímacích zkoušek.

Rodiče, nebo uchazeči, kteří donesli přihlášku osobně, obdrželi potvrzení o podání přihlášky společně s pozvánkou na vybraný termín zkoušek. U přihlášek, které dorazily poštou, jsme potvrzení odesílali v elektronické podobě na emaily zákonných zástupců. Prosíme o kontrolu vašich emailových schránek, zda potvrzení dorazilo. Pokud potvrzení nemáte, kontaktujte nás prosím na email sps@sps-cl.cz nebo telefonicky na číslo 487 833 123 a vše dořešíme obratem.

A co vás čeká milí uchazeči dál?

Přijímací zkoušky

12. dubna a 13. dubna proběhnou přijímací zkoušky. Připravujte se na ně, ale na druhou stranu se jich nadmíru neděste. Každý bod se počítá, proto začněte nejdříve úlohami, kterými jste si jistí a nakonec si nechte ty, na které potřebujete více času. Počítá se vám ten lepší výsledek z obou termínů. Držíme pěsti, ať se zkoušky podaří. Před konáním zkoušek ještě obdržíte podrobnější pozvánku z CERMATU, kde kromě zvoleného termínu zkoušky, času zahájení, zkušební učebny budou také uvedeny povolené pomůcky a doporučení k vyhodnocení testu. Pro upřesnění uvádíme, že povolené jsou jenom psací a rýsovací pomůcky. Kalkulačka, ani tabulky povolené nejsou.

Výsledky zkoušek

Výsledné pořadí žáků zpracujeme a vyvěsíme na web školy a úřední desku před budovou školy dne 29. dubna. Svůj výsledek naleznete pod registračním kódem přihlášky (tento kód jste od nás obdrželi při podání přihlášky – obsahuje číslo kola přijímacích zkoušek 01, zkratku oboru IT, EM, nebo ST a pořadové číslo přihlášky v evidenci). V tento den bude možné si osobně vyzvedávat rozhodnutí a nosit zápisové lístky. Pokud náhodou nastane situace, že nebudete přijati, nezoufejte a přijďte i tak. Pomůžeme vám sepsat odvolání a podle zkušenosti z minulých let můžeme potvrdit, že odvolání je vždy dobré podat. Spousta přijatých uchazečů totiž zápisový lístek odevzdá jen na jeden preferovaný obor, nebo případně na jinou školu a vzniknou tím volná místa navíc ve prospěch odvolaných uchazečů.

Pokud vás napadá, na co byste se rádi ještě zeptali, prosím kontaktujte nás na email sps@sps-cl.cz nebo telefonicky na číslo 487 833 123. Rádi vám dotazy zodpovíme.