2022 Lasvit

V těchto adventních dnech jsme se rozhodli se třídou 3D zpestřit si běžnou výuku kontaktem s klinickou praxí. Návštěva firmy Lasvit v Novém Boru, která propojuje krásu skleněného umění s technickou přesností, se přímo nabízela.

Lasvit je totiž česká designová a sklářská společnost, která se zaměřuje zejména na návrhy a výrobu zakázkových skleněných instalací, ale i skleněných architektonických prvků a uměleckých prvků. Pokud jde o svítidla, ta rozhodně nejsou běžná, jejich parametry jsou až v desítkách metrů a jsou počítačově řízená, kladou i vysoké nároky na technickou podporu staveb, do nichž mají být umístěna.

Děkujeme za krásnou komentovanou prohlídku v areálu Lasvitu, který je vnímán i jako kvalitní urbanistický počin, který propojuje historickou i zcela moderní koncepci. Velkým přínosem pro studenty bylo i setkání s projektovým manažerem, který žákům nastínil i možnosti jejich IT uplatnění, pokud by měli o spolupráci s firmou zájem. Všichni jsme opět měli možnost uvědomit si, jak široké uplatnění mají žáci průmyslovky v dnešním technickém světě.

22. 12. 2022 Regina Jonášová