2022 Centrum Rodina

Většinou máme tušení, co to jsou odborné sociální služby a s bezpečným odstupem svých spokojených životů v pěkných rodinách si ceníme těch, kteří se v nich angažují. Paní ředitelka Mgr. Petra Vlčková, nás zasvětila do fungování této instituce a my jsme si mohli uvědomit, že i my bychom mohli někdy pomoc a radu Rodiny v centru využít.

Rodina v centru věnuje své prostory a péči zaměstnanců například pěstounským rodinám, dětem a mladým lidem bez zázemí, ale její součástí je i mateřské centrum nebo dětská hlídací skupina Koblížek. Co naše žáky ze 3D zaujalo nejvíce? Zřejmě informace o službách občanské poradny, jejíž záběr je skutečně rozsáhlý. Poradna totiž řeší rodinné a jiné vztahy, pomáhá klientům s řešením sociálních dávek, s problematikou domácího násilí, ale také s řešením dluhů. Děkujeme paní ředitelce za podněty k diskuzi, která vygenerovala rozhovory o různých životních situacích, s nimiž by se i naši žáci mohli setkat a z části jim i mohou předcházet.

22. 12. 2022 Regina Jonášová