O EU trochu jinak

Středeční odpoledne žákům 1.D (s Mgr. Lenkou Brychovou) a 4.B (s Mgr. Gabrielou Čechovou) v rámci výuky předmětů OBN a ZEK svou poutavou přednáškou o Evropské unii zpříjemnil pan Martin Fišer, regionální koordinátor informačních aktivit o Evropské unii Odboru komunikace o evropských a institucionálních záležitostech Úřadu vlády ČR z Eurocentra Liberec. Pan Fišer navštěvuje naši školu pravidelně, žáci si oblíbili jeho styl projevu, teoretické znalosti tématu i množství historek, které získal cestováním po Evropě v rámci projektů, studiem ve Francii a svou aktivní prací nejen pro potřeby Eurocentra Liberec.

Téměř dvouhodinová přednáška byla zaměřena na historii unie, unijní fungování a na Evropskou unii v praxi (tedy možnosti studia, práce, stáží a dalších výhod pro studenty), pozici České republiky v rámci EU. Pan Fišer zapojil žáky hlasováním do spolupráce, zároveň je pobavil odměňováním sladkostmi za správné odpovědi. Těšíme se, až v lednu opět navštíví naši školu s další prezentací, bonbony a nepřebernou zásobou informací.

Mgr. Gabriela Čechová