Maturita 2015 – podzimní termín

Žáci konající ústní zkoušky se dostaví VŠICHNI k zahájení maturitní zkoušky:

4.A         11. 9. 2015 v 11:30 hod

4.B         10. 9. 2015 v   8:00 hod

               11. 9. 2015 v   7:35 hod

4.D         11. 9. 2015 v   8:15 hod

V příloze ROZPIS.

Přehled důležitých termínů:

25. 6. 2015 - Nejzazší datum, do kterého žáci mají předat přihlášku řediteli školy k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2015.

Další informace v příloze.

Výpis přihlášky:

Zjistíte-li ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu vorlova@sps-cl.cz, a to nejpozději dne 6.7.2015.

Zašlete poštou vytištěný a podepsaný protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na adresu: Střední průmyslová škola, Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa, a to nejpozději dne 10.7.2015.

Praktická zkouška:

Praktická zkouška: 27. – 28. 8. 2015 od 8:00 hod

Didaktické testy a písemné práce společné části:

Pozvánka přijde e-mailem po 15. 8. 2015

Ústní zkoušky:

Rozpisy jsou dispozici na nástěnce školy a na webu školy.

Přijímací řízení 2015/2016 - výsledky - 2. kolo

Podle §59, §60, §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s vyhláškou č.

Příloha: 

Projekt Briketa

Na Střední průmyslové škole v České Lípě 22. června 2015 proběhla obhajoba praktického řešení zadaného problému pracovně nazvaného „Projekt briketa“. Úkolem byli pověřeni žáci 3.B oboru Strojírenství. Cílem projektu bylo vytvoření přípravku, který zajistí rovnoměrný tvar a hutnost brikety během procesu vysychání při výrobě.

Na úplném začátku byla ve skladu školy velká hromada papírových krabic a papírových obalů od nejrůznějších výrobků, převážně se jednalo o obaly od počítačových komponentů po obnově počítačové učebny. Vyučující praxe dostal nápad, jak materiál papírových krabic zužitkovat. Vyzkoušel slisovat navlhčenou směs nastříhaného papíru a dřevěných pilin nebo hoblin ve speciálním lisovacím přípravku do tvaru brikety určenou k topení. Po vyrobení několika kusů briket vyvstal problém. V etapě zbavování vody při vysychání briketa měnila tvar. Bobtnala a vznikaly trhliny. Taková briketa vykazovala malou hustotu a při zkoušce topení v krbu se rozpadla a velmi rychle vyhořela. A to dalo podnět v září 2014 k zadání dlouhodobého úkolu s termínem vyřešení tohoto problému: červen 2015, kdy cílem bylo už zmiňované vytvoření přípravku, který zajistí rovnoměrný tvar a hutnost brikety.

Exkurze do senátu a divadlo Rokoko

Ve čtvrtek 16.dubna jsme spolu se třídou 1.D navštívili naše hlavní město z důvodu exkurze do Senátu PČR a zhlédnutí divadelního představení. Hned po příjezdu nás čekal Valdštejnský palác, coby sídlo Senátu PČR. Celým komplexem nás provázela paní Čelková, jejíž přednáška o historii a veškeré informace byly vskutku zábavné a zajímavé. Za jednu z největších zajímavostí je považována hlavní zasedací místnost Senátu PČR v bývalé konírně Albrechta z Valdštejna, který nechal celý komplex paláců vystavět.

Stránky