Pohár Josefa Masopusta 2014

SPŠ - Pohár Josefa Masopusta 2014

Včera 22. 10. 2014 se výběr SPŠ Česká Lípa zúčastnil tradičního „Poháru Josefa Masopusta“ v kopané. Turnaj se konal na hřišti SOU 28. října a ve dvou skupinách se zde utkalo šest škol českolipského okresu.

Tým SPŠ se ve skupině A střetl s domácím SOU (výsledek 0:0) a Obchodní akademií (3:0) a postoupil do semifinále. Tam porazil 2:1 SOŠ Lužická a ve finále se utkal s Euroškolou. Utkání skončilo 1:0 a výběr SPŠ obsadil celkové 1. místo.

Sestava vítězů:

Lahůlek (2. D), Košťál (4. B), Babický (4. D), Kašpar (4. D), Fara (4. D), Rosenberg (4. D), Ruč (4. A), Spilka (3. B), Vrabec (2. B), Pažout (2. B), Breycha (2. D) a Košvanec (1. A)

Besedy pro třetí ročníky na Městském úřadu Česká Lípa

Beseda na MUCL

Každoročně máme tu možnost v podzimních dnech navštívit se třetími ročníky Městský úřad v České Lípě v rámci výuky politologie. Vedení města nám ochotně věnuje svůj čas a žáci dostali i letos svou lekci z praktické průpravy občana ohledně poslání městského úřadu. Letos jsme například mohli vzácně nahlédnout na balkónek radnice, setkat se s paní starostkou, která se právě loučí se svou funkcí, svůj čas nám věnovala tisková mluvčí MěÚ ČL a také krizový manažer města. Žáci tak získali reálný náhled na práci politiků i zaměstnanců úřadu a mohli se porozhlédnout po úřadě jinýma očima. Hlasovací zařízení v zasedací místnosti a další technická výbava objektu také potěšila jejich „technické duše“.

R. Jonášová

Adaptační kurz 2014

Dny 3. až 5. září 2014 tradičně na naší SPŠ proběhly ve znamení adaptačního kurzu pro 1. ročníky. Nastupující prváci vyjeli se svými učiteli do ověřeného tábora při penziónu U Skály v obci Kytlice. V rámci tří dnů jsme realizovali spoustu společných aktivit a her, poznali místní přírodu Lužických hor a především jsme se vzájemně spřátelili. Nástup do všední školní práce je pak snadnější, všichni se znají jménem a vědí, co od sebe mohou očekávat. Všichni totiž víme, že všednodenní práce a povinnosti učitelů a žáků pak jdou lépe od ruky a také, že naši žáci i po letech vzpomínají na prožité tři adaptační dny jako na něco výjimečného a vpravdě užitečného.

R. Jonášová

Informace k maturitní zkoušce 2014

Podzimní termíny ústní maturitní zkoušky 11. a 12. 9. 2014 - ROZPIS

VŠICHNI maturanti se vždy sejdou 20 minut před začátkem zkoušení PRVNÍHO zkoušeného.


„Všichni žáci 4. ročníků se dostaví ve středu 18. 6. 2014  od  8:00 do 16:00 hod. do kanceláře zástupce ředitele školy pro Protokol o společné části maturitní zkoušky a fotografii třídy.
Žáci, kteří se přihlásili k maturitě v podzimním termínu, potvrdí přijetí přihlášky, případně podepíší kánon.“

Podzimní termíny maturitní zkoušky 2014    

Praktická zkouška 28. a 29. 8. 2014 8:00 – 12:00 hod.  (pozvánky se nebudou posílat)
Společná část – DT, PP 1. 9. – 5. 9. 2014 dle pozvánek od Cermat
Profilové a ústní zkoušky SČ 11. – 12. 9. 2014 dle časového harmonogramu vyvěšeného 1. 9. 2014 na www.sps-cl.cz
Výsledky 16. 9. 2014 9:00 – 15:30 hod.   vydávání maturitních vysvědčení a protokolů z "podzimního termínu“

Stránky