Maturita 2014

Praktické maturitní zkoušky se konají ve dnech 23. a 24. dubna 2014.
Písemné práce a didaktické testy se konají od 2. května 2014.
Ústní zkoušky se konají od 19. května 2014.
(Rozpisy podle učeben jsou průběžně vyvěšovány na nástěnce ve škole.)

Mgr. Vendulka Vorlová, zástupce ředitele

Pozvánky k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, Vážení uchazeči,

v průběhu měsíce března jsme na Vaši adresu odesílali pozvánky k přijímacím zkouškám na zvolený studijní obor. V případě osobního podání přihlášky v kanceláři školy jste pozvánku obdrželi na místě. Součástí pozvánky je mimo jiné registrační kód, pod kterým je uchazeč v přijímacím řízení veden a pod kterým se dozví výsledek zkoušek na stránkách školy a ve vestibulu školy.

Pokud jste tuto pozvánku neobdrželi, můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 487 833 123 nebo emailem na sps@sps-cl.cz, kde Vám bude kód sdělen.

Ing. Petr Veselý
Ředitel školy

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění, vyhlašuji podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015.

Do 15. března 2014 přijímáme přihlášky do následujících oborů:

  1. 78-42-M/01 Technické lyceum (30 míst)
  2. 23-41-M/01 Strojírenství (30 míst)
  3. 18-20-M/01 Informační technologie (30 míst)
  4. 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení (30 míst)

Na základě rozhodnutí Libereckého kraje se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů, které zajišťuje společnost Scio. V rámci přijímacího řízení bude postupováno dle následujících kritérií:

 Přihláška (formulář)

Stránky