Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění, vyhlašuji podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016.

Do 15. března 2015 přijímáme přihlášky do následujících oborů:

  1. 78-42-M/01 Technické lyceum (30 míst)
  2. 23-41-M/01 Strojírenství (30 míst)
  3. 18-20-M/01 Informační technologie (30 míst)

Na základě rozhodnutí Libereckého kraje se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů, které zajišťuje společnost Scio. V rámci přijímacího řízení bude postupováno dle následujících kritérií:

 Přihláška (formulář)

Školní kolo OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Stejně jako každý rok před vánočními svátky se žáci 1. 2. a 3. ročníku zúčastnili školního kola olympiády z ANJ. V písemném a následně ústním projevu letos na téma příroda, životní prostředí a krásy naší země nejlépe zabodovali třeťáci lycejníci a ajťáci. Ale i letošní prváci dosáhli slušných výsledků.

Vánoční Seiffen 2014

Seiffen 2014

18. 12. 2014 podnikla naše škola tradiční předvánoční zájezd do Německa. Tentokrát jsme navštívili malebné krušnohorské městečko Seiffen. Je sice malé, ale má v době adventu kouzelnou pohádkovou atmosféru. Město je proslulé výrobou hraček, má dlouhou řezbářskou tradici, sahající až do 17. století. Proto naše cesta směřovala nejprve do Muzea hraček, kde jsme si prohlédli nádherné historické, ale i nové hračky a kdo měl chuť, mohl si s některými v připravených prostorách i pohrát. Užili jsme si i krásnou předvánoční atmosféru v Seiffenu. Obdivovali jsme obrovské dřevěné figurky rozmístěné po městě i krásně nasvícené domky s obchůdky s rozmanitými dřevěnými výrobky. V době adventu je to to pravé místo pro načerpání poklidné vánoční atmosféry.

Fotogalerie

Den otevřeních dveří 2015

Den otevřených dveří

Střední průmyslové školy v České Lípě

se koná v sobotu 24. ledna 2015

od 9  do 17 hodin.

Zveme všechny uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce,
přijďte se podívat do učeben (včetně nových a moderně vybavených),
kde vám podrobné informace o výuce předají vyučující naší školy.

Uchazeči si budou moci vyzkoušet zkrácené přijímací testy SCIO.

Stránky