Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb. v platném znění, vyhlašuji podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017.

Do 15. března 2016 přijímáme přihlášky do následujících oborů:

  1. 78-42-M/01 Technické lyceum (30 míst)
  2. 23-41-M/01 Strojírenství (30 míst)
  3. 18-20-M/01 Informační technologie (30 míst)

Na základě rozhodnutí Libereckého kraje se konají jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka, matematiky a studijních předpokladů, které zajišťuje společnost Scio. V rámci přijímacího řízení bude postupováno dle následujících kritérií:

PF 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ředitelky, ředitelé, obchodní i sociální partneři, zaměstnankyně a zaměstnanci, pedagogové, žákyně, žáci, rodiče, přátelé a známí,

ve světle událostí mezinárodních, národních i místních či čistě lokálních, a to ať už životních, pracovních nebo osobních, si dovolím být trochu více osobní. Přeji nám všem, aby se v novém roce vrátil do běžného každodenního života mezi pokud možno co největší okruh lidí starý dobrý zdravý selský rozum, a to nejlépe v kombinaci s obyčejnými, ale o to dokonalejšími kupeckými počty.

Pour féliciter 2016

Ing. Petr Veselý 

Stránky