Školní kolo OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Stejně jako každý rok před vánočními svátky se žáci 1. 2. a 3. ročníku zúčastnili školního kola olympiády z ANJ. V písemném a následně ústním projevu letos na téma příroda, životní prostředí a krásy naší země nejlépe zabodovali třeťáci lycejníci a ajťáci. Ale i letošní prváci dosáhli slušných výsledků.

Vánoční Seiffen 2014

Seiffen 2014

18. 12. 2014 podnikla naše škola tradiční předvánoční zájezd do Německa. Tentokrát jsme navštívili malebné krušnohorské městečko Seiffen. Je sice malé, ale má v době adventu kouzelnou pohádkovou atmosféru. Město je proslulé výrobou hraček, má dlouhou řezbářskou tradici, sahající až do 17. století. Proto naše cesta směřovala nejprve do Muzea hraček, kde jsme si prohlédli nádherné historické, ale i nové hračky a kdo měl chuť, mohl si s některými v připravených prostorách i pohrát. Užili jsme si i krásnou předvánoční atmosféru v Seiffenu. Obdivovali jsme obrovské dřevěné figurky rozmístěné po městě i krásně nasvícené domky s obchůdky s rozmanitými dřevěnými výrobky. V době adventu je to to pravé místo pro načerpání poklidné vánoční atmosféry.

Fotogalerie

Den otevřeních dveří 2015

Den otevřených dveří

Střední průmyslové školy v České Lípě

se koná v sobotu 24. ledna 2015

od 9  do 17 hodin.

Zveme všechny uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce,
přijďte se podívat do učeben (včetně nových a moderně vybavených),
kde vám podrobné informace o výuce předají vyučující naší školy.

Uchazeči si budou moci vyzkoušet zkrácené přijímací testy SCIO.

Okresní kolo ve florbale 2014

Florbalistky SPŠ

Minulý týden proběhla okresní kola SŠ ve florbalu chlapců a dívek. Výběry SPŠ Česká Lípa se zúčastnily obou akcí a rozhodně nezklamaly.
Turnaj chlapců se konal v tělocvičně SOU 28. října za účasti osmi týmů českolipských středních škol. Družstvo SPŠ prošlo celým turnajem bez zaváhání a až ve finále podlehlo na nájezdy Gymnáziu Česká Lípa. Obsadilo tedy 2. místo.
O dva dny později se na českolipském Gymnáziu v turnaji dívek utkaly čtyři střední školy a tým SPŠ obsadil konečné 4. místo. Vítězem se stala Obchodní akademie.

Inspektorát práce na SPŠ

Dne 8. 10. 2014 navštívily naši školu zaměstnankyně oblastního inspektorátu práce pro náš kraj a v rámci tří přednášek oslovily žáky čtvrtých ročníků, kde se dá předpokládat nástup do pracovního procesu, buď brigádnicky, nebo v trvalém pracovním poměru. Žáci dostali základní informace k právům a povinnostem souvisejícím s pracovněprávním vztahem. Druhou klíčovou oblastí přednášky byl institut nelegální práce a rizika z něj vyplývající. 

Stránky