Soutěže

EXPO SCIENCE AMAVET 2017

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 v multimediálním sálu krajského úřadu proběhlo regionální kolo soutěže EXPO SCIENCE AMAVET. Na této soutěži nás se svým ročníkovými projekty reprezentovalo hned 8 žáků, kteří bojovali o 5 postupových míst do národního finále, které se bude konat již v dubnu v Praze. Žáci museli svůj projekt představit odborné porotě, která se skládala ze 14 členů, a to jak z uznávaných pedagogů, tak především i z odborníků z praxe. Žáci museli této porotě svůj projekt nejen představit, ale také celé dopoledne odpovídat na jejich zvídavé otázky. V konkurenci dalších středních škol jsme si nevedli vůbec špatně a do národního kola se svými projekty postoupili hned naši 2 žáci, a to Jiří Vlček (4.D)  a Jan Plachý (3.D). Navíc všichni účastníci tohoto regionálního kola v červnu pojedou na poznávací pobyt do Francie.

Odborná soutěž Talenty pro firmy T-PROFI

Dne 31. 1. 2017 jsme se zúčastnili krajského kola soutěže T-PROFI. Jedná se o soutěž, kterou podporuje Hospodářská komora ČR společně se svými regionálními partnery. Jednou z hlavních myšlenek akce je prohlubování praktických dovedností nezbytných pro úspěšné uplatnění v praxi. Proto jsou smíšené soutěžní týmy složeny jak ze zástupců firem, tak i ze žáků středních a základních škol. Společně pak plní stejný úkol, a to v časovém limitu postavit a zprovoznit zařízení na bázi polytechnické stavebnice Merkur dle zadání a instrukcí, které všichni účastníci soutěže obdrží až na místě.

Monster Quiz

Na podzim roku 2016 jsem s našimi studenty zkoumala možnost využití Monster Quiz. Jedná se o součást software SMART Notebook, který plně zapadá do oblasti poměrně nového termínu ve výuce:  gamifikace.

Stránky