Maturita

Maturitní zkouška 2017 - PODZIM

Maturitní didaktický test z matematiky nanečisto
Test si mohou přijít vyzkoušet zájemci před podzimním termínem maturit v úterý 29. 8. 2017 od 10:00 hod. v učebně fyz1.
 
Kontrola a obálkování povolených pomůcek
pondělí 4. 9.  od 11:00 do 13:30 hod.
úterý 5. 9. od 7:45 hod. do 8:00 hod.
ANJ – PP a MAT – DT
 
Registrace na VPŽ k MZ 2017 - podzim
Možnost registrace na  Výsledkovém portálu žáka a zadání souhlasu se zasláním vybraných výsledkových dokumentů z podzimního zkušebního období maturitní zkoušky 2017.

Maturita - Časový rozpis podzimního termínu

„Přihlášení žáci k podzimnímu termínu mají povinnost potvrdit převzetí výpisu přihlášky.
Z přílohy e-mailu vytisknout a podepsat 3. stránku, tu poslat poštou na adresu školy , popř. osobně donést do školy.“

V příloze časový rozpis podzimního termínu dle tříd.

Maturita 2016-2017 - termíny společné části (dle MŠMT)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2017.

  • 11. dubna 2017 - písemná práce z českého jazyka a literatury
  • pracovní dny v období od 2. května 2017 do 9. května 2017 - zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 2017_jaro

Stránky