Informační technologie

Moderní doba si žádá moderní technologie

Dne 8. 3. 2016 se na naší škole uskutečnila přednáška pro vyučující odborných předmětů a studenty 4. ročníků na téma „Uplatnění laseru v průmyslu“. V této zajímavé přednášce jsme měli možnost se seznámit  s moderními technologiemi, jakými jsou laserové obrábění, svařování a tepelné zpracování kovů, plastů, kompozitů a dalších materiálů.

Přednášku, včetně praktických ukázek  prezentovala společnost LAC – Laser Application Center, která působí pod záštitou firmy VÚTS, a.s. Liberec. Díky této přednášce jsme si opět ověřili, že laserové technologie patří mezi technologie současnosti a blízké budoucnosti. 

Ing. Jan Kubelka

BenQ Školní Ajťák

V prosinci 2012 proběhl  4. ročník celorepublikové soutěže středoškolské znalostní IT BenQ Školní Ajťák.

Soutěž byla rozdělena do dvou kol.  Online kola proběhla 12.-14. prosince na portálu Grunex.com. Celkově se registrovalo 7390 žáků ze 117 středních škol. Do finále postoupilo nejlepších 10 žáků. Ve středu 19. prosince se v Praze uskutečnilo celorepublikové finále 4.ročníku. Z naší školy se Online kol soutěže zúčastnili žáci oboru Informační technologie ze tříd 1.D, 2. D a 3.D. Do pražského finále postoupil ze 7 místa Filip Knotek (3.D), a ve finále nakonec skončil na 4. místě.

Stránky