Aktuality

Přijímací řízení 2020/2021 - Výsledky 1.kola

Podle §59 až §64 , §165 odst. (2) písm. f) a §183 odst. (2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), v součinnosti s vyhláškou č. 353/2016 Sb. a č. 232/2020, které stanoví podrobnosti o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a na základě §2 až §8 a §177 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji

výsledky přijímacího řízení
 
 
Všichni uchazeči o studium obdrží písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí, popř. nepřijetí ke studiu. Toto rozhodnutí je možné vyzvednout osobně v
 
úterý 16. června 2020 od 8:00 do 16:00. 
 

Přijímací řízení 2020/2021 – aktuální informace

Vážený uchazeči, vážený zákonný zástupce,

jsem rád, že se tato prapodivná doba uklidňuje, a tak je již konečně znám termín jednotné přijímací zkoušky, na který netrpělivě čekáte a který mnohým z vás vytváří nejednu vrásku na čele. Chci vás uklidnit a věřte, že i přesto, že v letošním školním roce se bude konat pouze jeden písemný termín, tak vás to nijak nepoškozuje, neboť ve všech letech předchozích bylo dokázáno, že rozdíl vlivu druhého termínu je takřka zanedbatelný. Věřím, že vás vaše základní škola řádně připravila a také, že i v této nelehké době si doma např. procvičujete zkušební testy. Nejdůležitější je zachovat chladnou hlavu a klidnou mysl. Za pár dní to již bude za vámi a budete si tak moci užívat klidné prázdniny před vaší další životní etapou.

Rozdělovník:

Tyto informace dostanou všichni uchazeči a jejich zákonní zástupci, kteří na přihlášce vyplnili emailové adresy v elektronické podobě, a zároveň budou zveřejněny na webových stránkách školy. Uchazeči, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky na naší škole jej obdrží také v písemné podobě poštou a jejich součástí bude pozvánka k přijímací zkoušce, která obsahuje konkrétní informace na daného uchazeče a dále předvyplněné čestné prohlášení pro daného uchazeče.

A nyní jak to celé bude:

  1. Termín jednotné přijímací zkoušky je v pondělí 8. června 2020.
  2. Každý uchazeč vykoná přijímací zkoušky na škole, kterou měl uvedenou na přihlášce jako první.

Nemusíte se bát, výsledky této zkoušky dostanou obě školy a obě je započítají do kritérií.

  1. Pravidla a kritéria přijímacího řízení se nemění a jsou zveřejněna na webových stránkách školy, konkrétně na této adrese: https://sps-cl.cz/prijimaci-rizeni
  2. Vstup do budovy bude umožněn průběžně od 8 hodin, a to pouze uchazečům. Povinností je mít roušku a podepsané čestné prohlášení. V rámci školy bude zajištěna u vstupu, na toaletách a ve třídách dezinfekce. V průběhu přestávky bude přístupný školní dvůr, aby se uchazeči mohli protáhnout a vyvětrat.

PLATBY ZA DOMOV MLÁDEŽE

Vzhledem k nouzovému stavu a přerušení činnosti Domova mládeže s účinností od 1. 4. 2020 až do odvolání nebudou platby za ubytování vybírány. Prosím, překontrolujte své trvalé příkazy a případné přeplatky budou vráceny na konci školního roku.

Provoz školní jídelny - DOPLNĚNÍ!

Vážení strávníci,

vzhledem k nařízení o zavření veškerých stravovacích služeb pro veřejnost nebude naše školní jídelna poskytovat od pondělí 16. března stravování cizích strávníků​. Z těchto důvodů prosím sledujte naše webové stránky, kde zveřejníme možnost opětovně se u nás stravovat. Případná objednaná strava vám bude automaticky odhlášena.

Děkuji za pochopení a přeji příjemný den.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Provoz školní jídelny

Vážení strávníci, v době mimořádného opatření bude školní jídelna fungovat v upraveném provozu:

  • provoz od pondělí 16. března do odvolání mimořádného opatření v nabídce stravování pouze 1 varianta oběda
  • zkrácení výdejní doby do 13:30
  • výdej obědů pouze zaměstnancům a cizím strávníkům
  • žáci, kteří se chtějí stravovat i v upraveném režimu, mohou pouze jako cizí strávníci za plnou cenu oběda
  • všem žákům, tzn. všech škol i ubytovaným byla provedena hromadná odhláška veškeré stravy od 16. 3.
  • cizí strávníci si provedou kontrolu a případnou úpravu objednávek stravy od 16. 3.

Děkuji za pochopení.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Stránky