Aktuality

Informace k přijímacím zkouškám - AKTUALIZOVÁNO

Výsledné pořadí žáků bude zpracováno a vyvěšeno na stránkách školy www.sps-cl.cz a na úřední desce před budovou školy nejdříve ve čtvrtek 20. května 2021 v 8:00. Výsledek si zjistíte pomocí registračního kódu, který jste od nás obdrželi při podání přihlášky ke studiu. Zákonný zástupce může po předchozí domluvě nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům přijímacího řízení před vydáním rozhodnutí dne 19. května 2021 od 12 do 15 hod.

Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si budete moci vyzvednout ve čtvrtek 20. května od 9 do 17 hod. Prosíme, pokud je to možné, o osobní vyzvednutí rozhodnutí. Vzájemně tím zjednodušíme administraci přijímacího řízení, které je už tak vzhledem k dané situaci termínově posunuté.

Ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tj. 20. května 2021, je potřeba do 10 pracovních dní na zvolený obor odevzdat zápisový lístek. Je ideální vzít si ho s sebou v den, kdy si osobně vyzvedáváte rozhodnutí a rovnou jej na zvolený obor odevzdat. Pokud zápisový lístek odevzdáváte na jinou školu, poprosíme Vás o tuto informaci, protože tak můžeme Vaše místo uvolnit pro další žáky.

Pokud jste nebyli přijatí, pomůžeme Vám s odvoláním a vysvětlíme další postup. Vzhledem k tomu, že ne všichni přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek u nás, dochází průběžně na oborech k uvolňování míst, která následně doplníme prostřednictvím odvolání.

Uchazečům, kteří se hlásí ze základních škol, je vydáván lístek základní školou. Uchazeči z víceletých gymnázií si musí lístek vyžádat na Krajském úřadu v Liberci (bližší informace naleznete zde: http://www.edulk.cz/Příspěvky/tabid/72/EntryId/379/Zapisovy-listek.aspx).

V případě jakýkoliv dotazů či nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 487 833 123 nebo na emailu sps@sps-cl.cz. Rádi Vám pomůžeme.

Odborníci v ekologii

Odborníci ekologie

V letošním školním roce  hodiny ekologie obohacují odborníci z řady oblastí. Spolupráci jsme zahájili ještě v říjnu naživo, kdy mezi žáky 1. ročníků zavítal Arne Springorum, zakladatel společnosti HE Consulting.

Stránky