Provoz školní jídelny

Vážení strávníci, v době mimořádného opatření bude školní jídelna fungovat v upraveném provozu:

  • provoz od pondělí 16. března do odvolání mimořádného opatření v nabídce stravování pouze 1 varianta oběda
  • zkrácení výdejní doby do 13:30
  • výdej obědů pouze zaměstnancům a cizím strávníkům
  • žáci, kteří se chtějí stravovat i v upraveném režimu, mohou pouze jako cizí strávníci za plnou cenu oběda
  • všem žákům, tzn. všech škol i ubytovaným byla provedena hromadná odhláška veškeré stravy od 16. 3.
  • cizí strávníci si provedou kontrolu a případnou úpravu objednávek stravy od 16. 3.

Děkuji za pochopení.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Uzavření školy

Vážení rodiče a žáci,

dle usnesení Ministerstva zdravotnictví č. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN se ode dne 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízení (domov mládeže) dle školského zákona. Na základě těchto skutečností zůstane naše škola a domov mládeže pro žáky do odvolání uzavřen. Výuka bude probíhat náhradní formou, proto prosím všechny žáky, aby sledovali veškeré komunikační kanály, tj. zejména školní email a bakaláře.

Ing. Petr Veselý
ředitel školy

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. v platném znění, vyhlašuji podmínky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Do 1. března 2020, resp. do 2. března 2020 přijímáme přihlášky do následujících oborů:

1.     23-41-M/01 Strojírenství (30 míst)

2.     18-20-M/01 Informační technologie (30 míst)

3.     26-41-M/01 Elektrotechnika (zaměření Mechatronika) (30 míst)   

Dobrovolnictví v sociálních službách

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

prosíme o předání níže uvedené informace žákům / studentům vámi řízené školy. V souvislosti s výskytem nemoci Covid19 se objevují časté nabídky na dobrovolnou pomoc seniorům či dalším příjemcům sociálních služeb. Liberecký kraj tyto iniciativy vítá. Pokud mezi vašimi žáky a studenty staršími 18 let jsou jednotlivci či skupiny, které by chtěly pomoci svým spoluobčanům například s donáškou jídla, nákupem apod., nechť se obrátí na mailovou adresu pro koordinaci dobrovolné pomoci v Libereckém kraji:

dobrovolnictvi@kraj-lbc.cz

Děkujeme.

Soutěž T-PROFI

Dne 19.2.2020 jsme se zúčastnili krajského kola odborné soutěže „T-PROFI“ – Talenty pro firmy, které pořádá Krajská hospodářská komora Liberec s cílem podpořit polytechnickou výuku, prověřit šikovnost účastníků, prověřit „konstruktérské“ dovednosti žáků a studentů, vyzkoušet si

Den otevřených dveří na Střední průmyslové škole

V sobotu 18. 1. 2020 se konal každoročně pořádaný den otevřených dveří na Střední průmyslové škole v České Lípě. Přišli se podívat rodiče a budoucí uchazeči o studium, absolventi z let minulých, příznivci průmyslovky i zájemci z řad veřejnosti.

Stránky