Přijímací řízení 2018/2019 - 2. kolo

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:
 
-          78-42-M/01 Technické lyceum – 16 volných míst
 
Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.
Přihlášky je možné podávat do pátku 18. května do 12 hodin.
Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů Cermat z 1. kola

Harmonogram 4. ročníků květen 2018

Maturity květen 2018

 

4.A

4.B

4.D

Žáci se sejdou

 28.05.2018     7:30 

 28.05.2018     7:45

 21.05.2018     7:30

Slavnostní zahájení 7:40 7:55 7:40

Slavnostní zakončení

 30.05.2018  11:00

 30.05.2018  18:30

 24.05.2018  16:30

Slavnostní předávání ročníkových vysvědčení a maturitních vysvědčení v učebně fyz1 za přítomnosti rodinných příslušníků

 1.6.2018   14:00

 1.6.2018   14:45

 1.6.2018   15:30

  Všichni žáci se dostaví 10 minut předem
K podání přihlášky k podzimnímu termínu, podepsání vlastního seznamu lit. děl. a k podpisům dalších dokumentů.

 1.6.2018   13:45

 1.6.2018   14:30

 1.6.2018   15:15

Český den proti rakovině na SPS-CL

Dne 16. 5. 2018 se uskutečnil na naší škole již 22. ročník tradiční veřejné sbírky, pro niž se vžil termín „květinový den“. Hlavním tématem letošní sbírky byly nádory tlustého střeva, screening a léčba. Jako každý rok dobrovolníci z řad našich studentů věnovali svůj čas a energii této prospěšné akci a vybrali kolem dvou tisíc korun (skutečnou sumu se dozvíme později), které budou putovat na prevenci a léčbu zákeřné nemoci. Nabízené kvítky měsíčku lékařského poslouží také ke zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkum a vybavení onkologických center. Děkujeme z celého srdce těm nejaktivnějším žákům, kteří se o sbírkovou akci letos zasloužili, je to Mirka Kunešová a David Lenemajer z 3A.

Mgr. Regina Jonášová

Krajské kolo soutěže v programování

Do 32. ročníku krajského kola soutěže v programování se probojovalo z okresního kola celkem šest našich žáků, a to v kategoriích klasického programování a tvorby webových aplikací. V konkurenci s českolipským gymnáziem a dalšími školami z okresu uspěla průmka na výbornou.

Stránky