SPŠ Česká Lípa

Informace

Jídelna poskytuje celodenní stravu ubytovaným na domově mládeže a obědy žákům a zaměstnancům okolních středních škol. V rámci volných kapacit je poskytováno stravování i veřejnosti.

Objednávka jídel se provádí elektronicky, pomocí čipu a vlastní volby jídla. Oběd si strávníci vybírají ze dvou jídel.

Odhlášku jídla je třeba provést na objednávkovém terminálu. V době nepřítomnosti strávníka též telefonicky nebo e-mailem u vedoucí školní jídelny nebo v kuchyni. V neděli lze omluvy volat paní zástupkyni ředitele L.Němečkové či ji kontaktovat na emailu Libuse.Nemeckova@sps-cl.cz.Výdejní doba

Snídaně: 06:30 - 7:30

Oběd: 12:00 - 14:45

Večeře: 18:00 - 18:30Vedoucí stravování:

Kuchyň: 487 833 152

Cena

Cena pro ubytovaného žáka

Cena celodenní stravy na 1 den pro ubytovaného žáka na domově mládeže je 105,- Kč (snídaně, oběd, večeře).

Cena pro žáka střední školy

Cena oběda pro žáka střední školy je 35,- Kč. Žáci hradí jen náklady na potraviny tj. potravinový limit.Cena pravidelného stravování pro cizí strávníky

Cena obědu i večeře pro cizí strávníky je 75,- Kč s DPH

Jídelníčky a objednávání stravy online

Máte-li zájem o využívání této služby, je nutné nahlásit váš kontaktní e-mail vedoucí stavování. Na uvedený e-mail pak obdržíte údaje nutné k přístupu do internetové aplikace.

Jídelníčky jsou zveřejňovány prostřednictvím objednávkového systému.

Placení obědů

Platit obědy můžete hotově u vedoucí stravování nebo bankovním převodem - u zást. ř. paní Němečkové nebo u vedoucí jídelny paní Pekeländerové.

Fotogalerie

Fotografické ukázky jídel a prostor jídelny.

Jednotlivé fotografie ve fotogalerii.

Fotografie