Prezentace technických pomůcek a měřicích přístrojů

Dne  22.4. 2015 proběhla na naší škole prezentace firem G.U.N.T. a Helago. Uvedené firmy prezentovaly názorné technické pomůcky a měřicí přístroje.

Prezentace byla určena zejména pro vyučující odborných předmětů oboru strojírenství. Všichni zúčastnění ocenili zejména dokonalé zpracování těchto pomůcek, jejich kompaktní provedení a v případě měřících přístrojů propojení s IT technikou a názorné grafické výstupy.

Konkrétně se jednalo ukázky zcela funkčního okruhu klimatizace a chlazení, pomůcku pro demonstraci vnitřních napětí zatíženého jeřábového háku, bloku pro měření hodnot vodních turbín (názorně jsme shlédli měření na rovnotlaké Peltonově turbíně). Velmi názorně působila další pomůcka – pístový kompresor, kde kromě průřezového modelu byly k dispozici všechny komponenty pro sestavení funkčního vzorku kompresoru. Velmi zajímavým měřicím přístrojem byla kombinovaná zkoušečka materiálů, umožňující provádění zkoušky tahem, tlakem, měření tvrdosti dle Brinella a simulaci smykového napětí.

Tato předváděcí akce byla inspirací pro další dovybavení laboratoří KOM v rámci soustavné modernizace a zdokonalování výuky na naší škole.