Informace pro volbu povolání

Informační zdroje pro volbu povolání
Nevíte, jaké zvolit povolání? Máte vysněné povolání, ale nevíte, kterou vysokou školu vystudovat? Jaké osobnostní předpoklady a dovednosti byste měli mít, když chcete danou profesi vykonávat? Tyto a mnohé další otázky vám pomohou zodpovědět následující webové stránky:
Úřad práce v České Lípě
Kartotéka typových pozic
Kartotéka typových pozic obsahuje přehled profesí seřazený podle oborů. K jednotlivým povoláním zde najdete požadované vzdělání, pracovní činnosti i potřebné osobnostní předpoklady k jejich vykonávání.
Průvodce světem povolání
Na stránkách Průvodce světem povolání si můžete vyplnit zájmové dotazníky pro svou orientaci v možnostech volby povolání (výběr podle oblíbených předmětů, charakteru pracovní činnosti, předmětu práce, pracoviště či nutného vzdělání; najdete zde rovněž charakteristiku jednotlivých povolání a další pomůcky - jak žádat o zaměstnání, jak napsat životopis, jak se připravit na přijímací pohovor aj.)

Odkazy na vyhledávání zaměstnání:
www.sprace.cz
www.prace.cz
Portál MPSV