Čtvrté ročníky na úřadě práce

Každoročně naši průmyslovou školu opouští desítky absolventů, kteří zdárně pokračují na vysokých školách nebo nastupují do zaměstnání. Ať už je jejich budoucí uplatnění jakékoliv, základem jejich úspěšnosti zůstává dobrá orientace na trhu práce, a to nyní, i v budoucnosti. Pravidelně proto s čtvrtými ročníky docházíme na besedy na českolipském úřadě práce, abychom se seznámili s nejnovějšími možnostmi uplatnění v práci, ale už i v průběhu studia.

Žáci se dozvědí vše podstatné o rozličných veletrzích, které přinášejí žákům důležité kontakty ke studiu i práci, jak funguje úhrada sociálního i zdravotního pojištění u studentů i neevidovaných nezaměstnaných, kteří jsou velmi rizikovou, zadluženou sociální skupinou často velmi mladých lidí. Žáci získávají také přehled o problematice práce načerno, minimální mzdě, evidenci na úřadě práce či možnosti příspěvku na zahájení podnikání.

Orientace na webových portálech, eventuálně možnost kontaktovat zasíťovaná poradenská pracoviště, schopnost použít kvalitně zpracovaný životopis a reference ze svého předchozího působiště, to vše může našim absolventům pomoci.

Děkujeme ochotné odborné pracovnici, paní Evě Bartošové, která nás vždy s ochotou přijme a věnuje svůj čas, tak, aby z našich žáků nikdy nebyli pasivní uchazeči o práci, ale vždy jedinci, kteří vědí, jak dojít k e svým cílům.

Regina Jonášová