Tradiční Bílá pastelka

Dne 19. 10. 2018 se žáci naší školy stali účastníky sbírkové akce Bílá pastelka v roli těch, kteří pastelky v hodnotě minimálně 30,-Kč zájemcům nabízejí. Organizace Tyfloservis již devatenáctým rokem takto podporuje nevidové a slabozraké, kteří potřebují účinnou péči i materiální podporu ve své nelehké situaci. Naši milí žáci ze třídy 2A a 4A dokázali na dnešní dobu nevídaně nadchnout spolužáky ze SPŠ, děti ze sousední ZŠ Pátova a nakonec i chodce v českolipských ulicích a jistě vybrali na tomto drobném upomínkovém předmětu obstojný obnos peněz. Jeho výši se dozvíme později, ale loni to bylo kolem osmi tisíc korun. 

Nač budou tyto prostředky využity? Například na výcvik vodicích psů, odstraňování bariér ve městech, na zřizování signalizačních zařízení, koupi pomůcek pro zrakově postižené, také rozvoj digitálních knihoven a navigačních center. Kromě potěšení z dobrého skutku takto získáme pro naši školu zajímavé besedy s pracovnicemi libereckého Tyfloservisu. Jejich práce pro zrakově postižené je nelehká a rovněž je časově náročná, protože obě pracovnice putují za svými klienty po celém Libereckém kraji. Zažívají s nimi jejich tíživý osud, zároveň i osobní okamžiky štěstí a malých radostí, vytvářejí si s klienty i osobní pouto, které pomáhá při společném záměru ulehčit jim život. Jejich vyprávění o této práci a představení technických pomůcek pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany je zajímavým zpestřením výuky na naší průmyslové škole, protože zde žáci přesně vidí, jak technika může pomoci i při největších problémech, s nimiž se zrakově postižení potýkají na každém kroku.  

Regina Jonášová