Studentům 1.ročníku - připomínka

Pokud jste žák/yně se SPU (dyslexie a pod.) a chcete být vzděláván na SPŠ podle IVP, je potřeba vyplnit žádost a doručit ji na sekretariát SPŠ. Formulář žádosti najdete na webu školy v dokumentech – formulářích. Prosím učiňte tak nejpozději do konce tohoto týdne!!!

Děkuji.

Mgr. K. Kreclová
výchovná poradkyně