S Bílou pastelkou na SPŠ

Dne 11. 10. 2017 se žáci naší školy stali pomocníky ve sbírkové akci Bílá pastelka. Ta již osmnáctým rokem podporuje nevidové a slabozraké, kteří potřebují účinnou péči i materiální podporu ve své nelehké situaci. Naši milí žáci ze třídy 3A dokázali na dnešní dobu nevídaně nadchnout spolužáky ze SPŠ, děti ze sousední ZŠ Pátova a nakonec i chodce v českolipských ulicích. Přesnou vybranou sumu zatím neznáme, ale s ohledem na počet prodaných pastelek bude minimální obnos ve výši 7 600,- Kč.

Nač budou tyto prostředky využity? Například na výcvik vodicích psů, odstraňování bariér ve městech, na zřizování signalizačních zařízení, koupi pomůcek pro zrakově postižené, také rozvoj digitálních knihoven a navigačních center. Kromě potěšení z dobrého skutku takto získáme pro naši školu zajímavé besedy s pracovnicemi libereckého Tyfloservisu. Ty v loňském školním roce nadchly naše žáky zajímavými besedami o své nelehké, ale krásné práci pro zrakově postižené, letos je rádi přivítáme znovu. Děkujeme 3A za nasazení a dobré srdce!

Regina Jonášová