Přijímací řízení 2016-2017 - 4. kolo

Vyhlašuji 4. kolo přijímacího řízení pro následující obory:
 
-          78-42-M/01 Technické lyceum – 7 volných míst
 
Kritéria 4. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.
Přihlášky je možné podávat do pátku 13. května do 12 hodin.
Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů SCIO z 1. kola.