(Ne)obyčejná cesta českolipské učitelky

Když se mě paní učitelka u zápisu do první třídy zeptala, čím budu jednou chtít být a já sebevědomě odpověděla „Paní učitelka!“, nikdo ani netušil, jak moc bude tato moje odpověď důležitá pro celý můj život.

Učitelkou jsem se opravdu stala. Nejdříve jsem začala učit na ZŠ Partyzánská (kde jsem se tak setkávala se svojí paní učitelkou, kterou jsem měla na prvním stupni). Po mateřské jsem pak nastoupila na Střední průmyslovou školu, kde působím dodnes. Snad ani nemusím zdůrazňovat, že mě práce učitelky bavila a naplňovala.

Ale přišel veliký zlom do mého spokojeného učitelského života. Technologie. Začalo to interaktivní tabulí SMART Board, kterou jsem dostala do třídy. To bylo v roce 2008, kdy jsem ani netušila, co to je interaktivní tabule. Spolu se studenty své první třídy a svými kolegyněmi jsme postupně objevovali taje interaktivní výuky. A z mé strany to byla láska na první dotek. Postupně pak bylo do naší školy pořízeno 6 interaktivních tabulí typu SMART Board i ActivBoard.

A nemělo zůstat pouze u jediného technického zařízení, které jsem při své výuce matematiky používala. Brzy jsme měli ve škole i hlasovací zařízení Response. Tento systém měl k dispozici 30 clickerů, takže každý žák ve třídě dostal k dispozici vlastní hlasovací staničku a pojem interaktivní výuka dostal další úroveň. Měla jsem možnost získávat okamžitou zpětnou vazbu od studentů, viděla jsem okamžitý stav práce každého individuálně, nikdo se nemohl práci při vyučování vyhnout. A dokonce jsem mohla získat nezávisle vyhodnocené testy, které studenti zpracovali právě pomocí hlasovacího zařízení.

Postupně jsem získávala čím dál větší jistotu a rozhled v oblasti interaktivity. A tak jsem neváhala využít nabídky společnosti AV MEDIA, která hledala lektory pro šíření znalostí interaktivní výuky v celé České republice. A tak jsem vytáhla paty nejenom ze své domácké střední průmyslové školy, ale i z České Lípy. Začala jsem školit a ukazovat dalším učitelům, jak lze při své výuce využívat moderní technologie.

A vývoj šel dál. Protože jsem viděla výsledky své práce nejenom u studentů, ale teď už i kolegů učitelů, začala jsem se aktivně podílet na workshopech AV Medií. To už jsem se dostala i do jiných krajů. Byla to pro mě obrovská zkušenost. Měla jsem možnost porovnávat, jak si naše škola stojí oproti školám jiným. A s uspokojením mohu konstatovat, že jsem pyšná na to, že učím právě na Střední průmyslové škole v České Lípě.

A přišel další zlom v mé lektorské cestě. SMART Bridgit. Software, který mi umožnil setkávat se online i s učiteli, za kterými jsem nemohla cestovat. Webináře se staly mou oblíbenou formou výuky. A postupně jsem SMART Bridgit využívala nejenom pro spojení se s kolegy učiteli, ale i se svými studenty – ale o tom až o trochu později…

Věnovala jsem se i novinkám, které jsem mohla využívat přímo ve výuce. Získala jsem nadstavbový sw pro SMART Board: SMART Math tools. A tak jsem mohla přímo v hodinách ukazovat vztahy mezi grafy funkcí, používat rýsovací pomůcky a ukazovat další matematické aktivity, které přispěly nejenom k zatraktivnění výuky, ale hlavně k lepšímu porozumění matematiky studenty.

A už je tu další level pro interaktivní výuku. Používání žákovských zařízení při výuce (raději používám vlastní slovíčko: chytrátka). Jedná se o jakékoli zařízení na jakékoli platformě, které lze připojit k internetu. A tak jsme při výuce začali místo clickerů používat vlastní zařízení žáků. Pochopitelně to nešlo najednou, Začali jsme současným využitím clickerů i vlastních chytrátek studentů – především mobilních telefonů. Nyní už není problém přímo při výuce požádat žáky, aby si vzali svá vlastní zařízení a použili je přímo při výuce. Pro stav nouze máme ve škole k dispozici sadu mobilů a tabletů, které můžeme žákům půjčit, pokud mají s vlastními chytrátky nějaký problém. Brzy jsme žákovská zařízení nepoužívali jenom pro hlasování, měli jsme k dispozici další aktivitu, která byla doplňkem nativního software tabulí SMART Board (SMART Notebook): Extreme Collaboration. O této aktivitě musím bohužel psát pouze v minulosti, ale to je vývoj a ten nikdo nezastavíme. Tento doplněk již není součástí SMART Notebooku. Naštěstí už je k dispozici další aktivita, která nám opět umožňuje během pár okamžiků vytáhnout mobily a pracovat všichni.

Ale to už je tady další smršť změn.

V roce 2010 jsme se stali SMART vzorovou školou firmy AV Media. Navíc došlo k veliké aktualizaci SMART Notebooku, tedy další seznamování se s nativním prostředím interaktivních tabulí SMART Board.

V roce 2014 jsem se stala členkou celosvětové komunity Smart Exemplary Educators. Tato komunita přijímá 200 učitelů z celého světa ročně. Jedná se o komunitu při společnosti SMART Technologies, která je distributorem interaktivních tabulí SMART Board i jejich spolupracujících software. Společnost má svou základnu v Calgary v Kanadě. Když jsem se poprvé přihlásila do komunity já, bylo nás kolem 1100 učitelů. Tím se mně, mým studentům i naší škole otevřely další, téměř neuvěřitelné možnosti. Výukový sw získáváme zdarma, dokonce děláme beta testery novým verzím software, máme přístup ke vzdělávacím aktivitám po celém světě. Jako škola jsme stali SMART vzorovou školou nejenom pro Czech Republic.

Možná se ptáte, čeho víc by ještě šlo dosáhnout? Tak já se s vámi podělím o své další zkušenosti i o zkušenosti mých studentů:

V létě 2015 jsem se zúčastnila Summitu 2015. Summit byl organizován společností SMART Technologies a uskutečnil se v Calgary. Cesta sice byla dlouhá, ale zážitky a zkušenosti naprosto úžasné! Dostalo se nám opravdu krásného přijetí, prohlédli jsme si, jak se interaktivní tabule vyrábí, byli jsme pozváni k pomoci při vývoji software SMART Notebook. Bylo nás v Kanadě 77 učitelů z 22 zemí světa a ze všech světadílů. Dokonce jsem se tam setkala s dalšími středoškolskými matikáři:

Nejvíce jsem se sblížila s Christopherem Collinsem z Wisconsinu, město Monticello (blízko Madisonu). A tak začala spolupráce, která stále trvá. Nejdříve necháváme s Chrisem naše studenty pracovat samostatně na zadaných úlohách a pak je v domluveném čase spojíme, aby si mohli vyměňovat zkušenosti online. Komunikačním jazykem je angličtina a zvládli jsme i sedmihodinový časový posun mezi Monticellem a Českou Lípou. Když jsme s Chrisem zorganizovali první setkání našich studentů, nechali jsme je, ať se nejdříve seznámí – se státem, městem, školou i se sebou osobně. Při druhém setkání jsme už řešili lineární rovnice a v připravovaném setkání v rámci aktivity Global Math Collaboration máme další zajímavé téma a úkoly. Chrisovi studenti zatím nepoužívali při řešení soustav lineárních rovnic matice. Mé studenty tedy čeká naučit své americké vrstevníky řešit soustavy lineárních rovnic maticovým počtem. A při příštím mezinárodním online setkání nám wisconsinští ukáží, jak moc byli čeští studenti úspěšní.

 

Také jsme dostali dárek z Monticella:

A my už máme připravený balíček pro naše zahraniční přátele. Dostanou knihu o českolipsku, která je komentována i v angličtině a několik dalších připomínek naší Global Math Collaboration.

Global Collaboration však nemusí být aktivita určená pro propojení studentů či žáků s cizinou. Připravuji v současné době oslavu dne PÍ. Spolupracuji se dvěma školami (ZŠ Dubá a ZŠ Stráž pod Ralskem) a propojíme tak první, druhý stupeň ZŠ a SŠ, abychom se na číslo PÍ podívali z pohledu všech stupňů školství. Že chybí vysoká škola? Máte pravdu, zato nám přislíbil účast doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.,který pracuje v Matematickém ústavu Akademie věd ČR. Při přípravě na oslavu PÍ využíváme se studenty již zmíněný SMART amp a SMART Bridgit.

V současné době jsme jediná škola v České Republice, která používá pro různé druhy spolupráce (včetně zmíněné Global Math Collaboration) cloudové řešení SMART amp v tak velkém rozsahu. SMART amp je software určený pro nový styl výuky, kdy do procesu učení doslova vtáhneme myšlenky studentů. Přístup do vytvořené pracovní plochy mají všichni, kteří mají nastavené sdílení, kdykoli – ve škole i doma. Stačí mít jenom připojení k internetu. SMART amp lze použít ke sdílení textů, obrázků, videí či odkazů. Je jen na fantazii učitele, na co vše tohoto cloudového pomocníka použijete. Tady je pár myšlenek, které jsme se studenty uskutečnili:

Uvést vlastní příklady ze zvolené oblasti matematiky a jejich řešení jinými spolužáky

Otevření komunikace mezi studenty při přípravě na čtvrtletní práci

Procvičení úloh při skupinovém opakování kapitoly matematiky

Vytvoření prostoru pro kladení otázek při přípravě k maturitě

Příprava na Global Collaboration i Global Math Collaboration

A už máme před sebou další výzvu – interaktivní tabule se pomalu přestanou vyrábět. Místo nich přijdou interaktivní panely, které nepotřebují dataprojektor a které plně a online spolupracují s většinou žákovských zařízení. Máme se tedy na co těšit, já i naši studenti.

Děkuji panu řediteli i paní zástupkyni naší školy, kteří mě při těchto aktivitách podporují. Bez jejich pomoci by většinu popsaných aktivit nebylo možné uskutečnit.

O své (ne)obyčejné cestě učitelky se s vámi podělila

Mgr. Hana Ulíková