Mezinárodní setkání mládeže

z České republiky, Polska a Rumunska

Skupina 6 studentů Střední průmyslové školy získala možnost zúčastnit se mezinárodního setkání mládeže v rámci programu Erasmus +, které se konalo v Polsku ve městě Kwidzyn ve dnech 17. – 24. 10. 2016.

Cílem tohoto multikulturního setkání bylo vzájemně zvýšit povědomí o české, polské a rumunské kultuře běžného života, posílit si jazykové dovednosti, naučit se schopnosti pracovat v týmu a v neposlední řadě, mimo jiné, naučit se překonávat překážky a dokázat se zorientovat v novém prostředí. Díky tomuto způsobu neformální výuky měli studenti možnost získat tzv. „soft skills“, které pro ně jistě budou do budoucna neocenitelnou výhodou při uplatňování svých dovedností v praxi. Každý z účastníků tohoto projektu získal certifikát Youthpass, který je nejen potvrzením účasti na projektu, ale také nástrojem k prokázání získaných kompetencí na trhu práce.

A jak naše setkání probíhalo?

V pondělí dne 17. 10. 2016 jsme se s naší 6-ti člennou skupinou vydali na cestu do Polska. Skupinu tvořili studenti Vojta Kunc, David Lenemajer, Pavel Bartoš, Samuel Slavík, Lukáš Zejmon, Marek Horničák a doprovod Simona Slavíková, Eva Dneboská. Cesta byla náročná, ale zdárně jsme ji zvládli. Po příjezdu jsme byli ubytováni v klidném penzionu města Kwidzyn.

Následující den v úterý jsme setkání oficiálně zahájili představením, co nás v průběhu týdne čeká. Studenti získají možnost vzájemně sdílet své znalosti zaměřené na oblast vaření a hudby formou prezentace a praktické ukázky. Následovaly hry na seznámení, ice breakery a team building. V tento den zahájil polský tým prezentaci o hudbě s praktickou ukázkou přípravy polské pochoutky. Rumunský tým následoval svou prezentací ve středu.

Ve čtvrtek nás čekal celodenní výlet do města Gdaňsk. V dopoledních hodinách se nás ochotně ujali chlapci z polské skupiny, aby nás provedli městem. Poté jsme navštívili místní výrobnu sladkostí, která nám umožnila vlastnoručně si vyzkoušet výrobu cukrovinky. Po obědě nás čekalo překvapení v podobě návštěvy sportovního stadionu, kde jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli „Escape rooms“. Jednalo se o únikovou hru, v rámci které skupina vstoupí do místnosti, dveře se na 60 minut zamknou a pomocí hledání stop, indicií a logických úkolů je třeba získat klíč k otevření dveří. Hru jsme si náramně užili a co víc, všem se nám povedlo z místnosti utéct před vypršením časového limitu.

V pátek byl náš velký den. Studenty čekala kulinářská ukázka našeho typického českého pokrmu. Začali jsme výrobou bramboráků a bábovky. Obě jídla sklidila velký úspěch a dokonce došlo i na rozdávání receptů. Poté chlapci zahájili své prezentace. Nejprve Vojta Kunc s Davidem Lenemajerem na téma česká hudba, Lukáš Zejmon a Samuel Slavík na téma hudební interpreti a Marek Horničák s Pavlem Bartošem na téma hudební nástroje. Vědomostní část zakončili studenti kvízem o České republice. Na závěr programu vystoupil Marek Horničák se svou písní o České republice, kterou složil k této příležitosti a s písní, se kterou vystoupil v soutěži Česko Slovensko má talent. Český tým sklidil největší úspěch, za což všem studentům velice děkujeme.

Sobota byla věnována prezentaci výstupů projektu. Bylo pozváno 50 účastníků. Česká, polská a rumunská skupina se podílela na tvorbě programu, v rámci kterého se opět prezentovalo, vařilo, zpívalo, tentokrát ovšem pro širší veřejnost.

Poslední den jsme zakončili rozloučením a závěrečným posezením. Každý z nás obdržel pozornost od organizátorů akce a mimo jiné také osvědčení o účasti projektu Youthpass.

Celá naše skupina si setkání v Polsku náramně užila. Získali jsme nové zkušenosti, upevnili si ty stávající, naučili jsme se pracovat v týmu, přijmout odpovědnost za svěřený úkol a v neposlední řadě jsme navázali nová přátelství. Dojmy jsou vždy individuální záležitostí a tak si každý odvážíme domů to „své“, ovšem společně lze říci, že setkání bylo v mnoha směrech velkým přínosem a bylo nám potěšením se ho zúčastnit.

Děkujeme tímto Gabriele Medwell za možnost účasti a organizátorům akce Anně, Francesce, Sergiovi a Yigitovi.

 

Náš tým

Vojta Kunc, David Lenemajer (2.A), Pavel Bartoš, Samuel Slavík, Lukáš Zejmon (2.B), Marek Horničák (2.D)

Simona Slavíková, Eva Dneboská