Maturita - Časový rozpis podzimního termínu

„Přihlášení žáci k podzimnímu termínu mají povinnost potvrdit převzetí výpisu přihlášky.
Z přílohy e-mailu vytisknout a podepsat 3. stránku, tu poslat poštou na adresu školy , popř. osobně donést do školy.“

V příloze časový rozpis podzimního termínu dle tříd.

Informace ze schůzky rodičů budoucí žáků

Vážení rodiče žáků budoucích prvních ročníků,

Dne 8. června 2017 se konaly úvodní schůzky, na kterých jste obdrželi informace ke studiu (osobní dotazník žáka, přihlášku ke stravování, objednávku učebnic a informační letáček).

Rodičům, kteří se na schůzky nemohli dostavit, byly informace odeslány obyčejnou poštou dne 20. 6. 2017. Věnujte prosím pozornost informačnímu letáčku, ve kterém naleznete přehledné informace o průběhu a zahájení studia, zejména pak části týkající se adaptačního kurzu, který je nutné uhradit nejpozději do 30. 6. 2017. Bližší informace naleznete v letáčku.

Stránky