Přijímací řízení 2017/2018 - 2. kolo pro obor STR

Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

23-41-M/01 Strojírenství – 5 volných míst

Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.
Přihlášky je možné podávat do pátku 26. května do 12 hodin.
Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů Cermat z 1. kola.

Přijímací řízení 2017/2018 - 3. kolo

Vyhlašuji 3. kolo přijímacího řízení pro následující obory:

-          78-42-M/01 Technické lyceum – 8 volných míst

Kritéria 3. kola přijímacího řízení:
Přijímací řízení ve 3. kole probíhá bez přijímací zkoušky (nedokládají se výsledky z přijímacích testů Cermat).
Posuzuje se pouze prospěch ze základní školy z předmětu Matematika, Český jazyk a celkový průměrný prospěch, účast na soutěžích a olympiádách.
Bodové hodnocení prospěchu je identické jako v 1. kole přijímacího řízení.
Přihlášky je možné podávat do pátku 19. května do 12 hodin.

Na E!

Zdá se vám podivné připíjet písmenu e? Jenže v tomto případě se jedná o symbol pro Eulerovo číslo. A to určitě není nijak obyčejné. A své o tom vědí i studenti tří středních škol v České republice. Ráda bych vám teď trochu poodhalila roušku tajemství spojení e a zmíněných studentů.

Stránky