Pozvánky k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, Vážení uchazeči,

v průběhu měsíce března jsme na Vaši adresu odesílali pozvánky k přijímacím zkouškám na zvolený studijní obor. V případě osobního podání přihlášky v kanceláři školy jste pozvánku obdrželi na místě. Součástí pozvánky je mimo jiné registrační kód, pod kterým je uchazeč v přijímacím řízení veden a pod kterým se dozví výsledek zkoušek na stránkách školy a ve vestibulu školy.

Pokud jste tuto pozvánku neobdrželi, můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 487 833 123 nebo emailem na sps@sps-cl.cz, kde Vám bude kód sdělen.

Ing. Petr Veselý
Ředitel školy

Hlasujte o novém logu České Lípy

Rozhodněte, která z nabízených variant nového loga podle vás město nejvíce vystihuje! Dát svůj hlas logu, které je vašemu srdci nejbližší, můžete po celý měsíc únor v rámci veřejné ankety pořádané městem Česká Lípa. Hlasovat můžete na webu http://www.mncl.cz/tema/hlasujte-o-novem-logu-mesta-ceska-lipa, www.i-noviny.cz (zde je možné dát z jedné IP adresy jen jeden hlas) nebo prostřednictvím anketních lístků v Městském informačním centru na nám.T. G. Masaryka a v únorových Městských novinách. Čas rozhodnout o změně vyprší 28. února 2014.

Stránky