PF 2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ředitelky, ředitelé, obchodní i sociální partneři, zaměstnankyně a zaměstnanci, pedagogové, žákyně, žáci, rodiče, přátelé a známí,

ve světle událostí mezinárodních, národních i místních či čistě lokálních, a to ať už životních, pracovních nebo osobních, si dovolím být trochu více osobní. Přeji nám všem, aby se v novém roce vrátil do běžného každodenního života mezi pokud možno co největší okruh lidí starý dobrý zdravý selský rozum, a to nejlépe v kombinaci s obyčejnými, ale o to dokonalejšími kupeckými počty.

Pour féliciter 2016

Ing. Petr Veselý 

Návštěva prvních ročníků v městské knihovně

Dne 1. listopadu 2015 jsme s prvními ročníky navštívili Městkou knihovnu v České Lípě. Pro řadu žáků, kteří nejsou českolipští, to byla návštěva právě tohoto zařízení vůbec první. Někteří dosud nevěděli, že je zde také veřejná písárna, internet a studovna s možností kopírovat si materiály z knihovny, nebo půjčovna zvukových knih. Žáci se obeznámili s možnostmi výpůjček z jiných knihoven, vyhledáváním rešerší a tvorbou normovaných citací, což jistě dobře využijí při tvorbě ročníkových a seminárních prací, které je v průběhu studia na průmyslové škole čekají. Báječnou pomocí pro ně byly zkušené paní knihovnice, které se jim v druhé části setkání velmi individuálně věnovaly a dovysvětlily jim vše potřebné při plnění praktických úkolů.

Práce s on – line katalogy, ošetřování vlastního čtenářského konta, rezervace knih po internetu, možnost stahovat si elektronické knihy zdarma, práce s katalogy Clavius a Carmen přes web knihovny, to všechno jsou dovednosti, které vzdělaný, technicky orientovaný středoškolák potřebuje ke svému studiu i v dalším životě. Děkujeme personálu knihovny za věnovanou péči a rádi se do knihovny vrátíme i při dalších kulturních příležitostech.

Regina Jonášová, 2. 12. 2015 

Stránky