Semináře s Justinem Webbem

V úterý 5. května 2015 se v naší škole uskutečnily semináře o Austrálii s rodilým Australanem Justinem Webbem. Ve dvou identických přednáškách s následnou diskusí se mohli studenti prvních a druhých ročníků seznámit nejen s obecně známými fakty o Austrálii, ale též lehce nahlédnout pod pokličku australské kultury z pohledu místního obyvatele.
Kromě základních údajů o historii, geografii a demografii Austrálie se zaměřil pan Webb zejména na problematiku soužití původních obyvatel a potomků evropských přistěhovalců, na rozdíl mezi městským a venkovským obyvatelstvem a jejich životním stylem, který je v Austrálii opravdu propastný, a na rozdíl mezi hustě obydleným východním pobřežím a vnitrozemím vůbec.
Část byla věnována též místní fauně a soužití původních a zavlečených druhů a velkým ekologickým problémům s tím spojených. Nejzajímavější pro mě osobně byla část týkající se lidových pověr a kmenových zvláštností původních obyvatel, zejména pak co se týče jejich strašidel.

Vtipnou perličkou na závěr byla pak jazyková vsuvka, kde Justin demonstroval rozdíl v slovním projevu městského a venkovského obyvatelstva.

Po přednáškové části následoval prostor pro diskusi, do které se studentům moc nechtělo, ale přesto se nakonec našlo pár odvážlivců a pár zajímavých dotazů.

Tyto semináře byly dle mého názoru příjemně stráveným časem, ze kterého si studenti kromě úsměvu odnášeli i řadu zajímavých postřehů.

Justin Webb

Justin Webb, rodák z venkovského městečka Dubbo, který nyní žije v Brisbane v Novém Jižním Walesu, patří k významným osobnostem světa oživování historie. Jako lektor často navštěvuje školy, kde však přednáší zejména o evropském středověku.

Foto: Belinda Maree

Českou republiku letos navštívil jako jeden z australských reprezentantů při příležitosti konání MS ve full-contact středověkém boji Battle of the Nations 2015.