Projekt Briketa

Na Střední průmyslové škole v České Lípě 22. června 2015 proběhla obhajoba praktického řešení zadaného problému pracovně nazvaného „Projekt briketa“. Úkolem byli pověřeni žáci 3.B oboru Strojírenství. Cílem projektu bylo vytvoření přípravku, který zajistí rovnoměrný tvar a hutnost brikety během procesu vysychání při výrobě.

Na úplném začátku byla ve skladu školy velká hromada papírových krabic a papírových obalů od nejrůznějších výrobků, převážně se jednalo o obaly od počítačových komponentů po obnově počítačové učebny. Vyučující praxe dostal nápad, jak materiál papírových krabic zužitkovat. Vyzkoušel slisovat navlhčenou směs nastříhaného papíru a dřevěných pilin nebo hoblin ve speciálním lisovacím přípravku do tvaru brikety určenou k topení. Po vyrobení několika kusů briket vyvstal problém. V etapě zbavování vody při vysychání briketa měnila tvar. Bobtnala a vznikaly trhliny. Taková briketa vykazovala malou hustotu a při zkoušce topení v krbu se rozpadla a velmi rychle vyhořela. A to dalo podnět v září 2014 k zadání dlouhodobého úkolu s termínem vyřešení tohoto problému: červen 2015, kdy cílem bylo už zmiňované vytvoření přípravku, který zajistí rovnoměrný tvar a hutnost brikety.

Třída 3.B byla rozdělena na dvě skupiny. V každé skupině si žáci zvolili podle svých schopností a dovedností své zařazení. Řešitelský tým měl tedy svého manažera, konstruktéra, počtáře, technologa, obráběče, svářeče, montéra a kontrolora. Jejich společným úkolem totiž bylo zajistit přípravek od počátku až do konce. To znamená, že přípravek museli nejdříve navrhnout, spočítat, vyrobit části z polotovarů, svařit, povrchově upravit a zkompletovat v celek. Jednotlivé činnosti při tom řídili manažeři řešících týmů.

První tým vedl žák Němec a členové byli Beneš, Brady, Koník, Koros, Kurjak, Machalík, Német, Nováček a Lukáš.

Druhý tým vedl žák Sykáček a členové byli Vlasák, Volejník, Znamenáček, Oppitz, Petráň, Reichelt, Sieber, Spilka a Šebera.

V rámci výuky předmětu praxe na projektech průběžně pracovali až do dne obhajoby svých řešení a prezentace finálních výrobků. Ještě o víkendu den před obhajobou žáci dokončovali a vylepšovali své výtvory. Následující den již byli připraveni obhájit své práce. Všichni tuto událost brali velmi vážně, čemuž svědčil i společenský oděv všech zúčastněných. Den obhajob zahájil přivítáním komise hodnotitelů a ostatních účastníků učitel praxe, zadavatel, hlavní hodnotitel a oponent Eduard Podlešák. V úvodní prezentaci předeslal sled následných činností. Postupně proběhly prezentace jednotlivých skupin, prohlídka výrobků, cenová kalkulace výroby, diskuze a zhodnocení řešení jednotlivých skupin. Každá skupina zvolila konstrukčně jiné originální řešení. Výrobky se lišily nejen konstrukcí ale i velikostí, počtem zpracovávaných briket, hmotností, pracností a cenou. Přes rozdílný přístup k řešení problému byly výrobky obou skupin výborně hodnoceny. Postupně se k práci týmů žáků vyjádřili členové komise ve složení: ředitel Ing. Veselý, třídní učitel Ing. Kubelka, hlavní oponent učitel praxe Podlešák a zástupci učitelů jazyků i učitelů technických předmětů. Postupně si brali slovo a vesměs hovořili ve stejném duchu. Vyzdvihli nejen finální produkt, ale hlavně cestu, která k němu vedla a úskalí, které museli žáci týmově překonávat. Během řešení si vyzkoušeli různé profese, používali různé dovednosti teoretické a praktické a také se učili komunikaci a spolupráci.

Na závěr byla žákům položena otázka: „V čem vidíte hlavní přínos pracovat na takovém projektu?“ Všichni spatřovali hlavní přínos v tom, že si mohli vyzkoušet něco tak zvaně od počátku až do konce. Od zadání na papíře až po výrobek. Největším nepřítelem prý nebyly vědomosti a dovednosti, ale nedostatek času. Od toho tu ale škola je, aby si mladý člověk mohl vyzkoušet různé dovednosti a činnosti a naučil se pracovat i s časem.

Vzhledem k pozitivním výsledkům i ohlasům na tento projekt budeme v této zajímavé a přínosné činnosti pokračovat i nadále a už dnes se těšíme, s jakým strojařským úskalím se budou muset naši žáci vypořádat napřesrok.

Fotogalerie: