Přijímací řízení 2014/2015 – 2. kolo

 
Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení pro následující obory:
 
-          78-42-M/01 Technické lyceum – 24 volných míst
 
Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole.
Přihlášky je možné podávat do pátku 16. května do 12 hodin.
Součástí přihlášky je nutné doložit výsledky z přijímacích testů SCIO z 1. kola.