Maturita 2015 – podzimní termín

Žáci konající ústní zkoušky se dostaví VŠICHNI k zahájení maturitní zkoušky:

4.A         11. 9. 2015 v 11:30 hod

4.B         10. 9. 2015 v   8:00 hod

               11. 9. 2015 v   7:35 hod

4.D         11. 9. 2015 v   8:15 hod

V příloze ROZPIS.

Přehled důležitých termínů:

25. 6. 2015 - Nejzazší datum, do kterého žáci mají předat přihlášku řediteli školy k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2015.

Další informace v příloze.

Výpis přihlášky:

Zjistíte-li ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu vorlova@sps-cl.cz, a to nejpozději dne 6.7.2015.

Zašlete poštou vytištěný a podepsaný protokol o převzetí výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce na adresu: Střední průmyslová škola, Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa, a to nejpozději dne 10.7.2015.

Praktická zkouška:

Praktická zkouška: 27. – 28. 8. 2015 od 8:00 hod

Didaktické testy a písemné práce společné části:

Pozvánka přijde e-mailem po 15. 8. 2015

Ústní zkoušky:

Rozpisy jsou dispozici na nástěnce školy a na webu školy.