Inspektorát práce na SPŠ

Dne 8. 10. 2014 navštívily naši školu zaměstnankyně oblastního inspektorátu práce pro náš kraj a v rámci tří přednášek oslovily žáky čtvrtých ročníků, kde se dá předpokládat nástup do pracovního procesu, buď brigádnicky, nebo v trvalém pracovním poměru. Žáci dostali základní informace k právům a povinnostem souvisejícím s pracovněprávním vztahem. Druhou klíčovou oblastí přednášky byl institut nelegální práce a rizika z něj vyplývající. 

Naším cílem je žáky zodpovědně připravit pro nástup do samostatného života a k tomu jistě orientace v této tématice patří. Děkujeme tedy paní Bc. Štychové a Ing. Vyšínové za zevrubný náhled a informace.

Mgr. Regina Jonášová