Divadelní cestopis

Dne 5. listopadu 2013 se na půdě školy uskutečnilo představení, kterého se ve dvou vlnách zúčastnili všichni žáci naší školy. Představení „Divadelní cestopis aneb Evropou od renesance po realismus“ si pro nás připravili herci Vojtěch Líkař a Jan Ženatý (Divadélko pro školy Hradec Králové), kteří si svou bezprostředností a nápaditostí získali všechny zúčastněné diváky. Nejenže byli vtipní a dobře hráli i v nelehkých akustických podmínkách naší tělocvičny, neustále překvapovali i novými nápady a vtipně improvizovali, žáky zábavně zapojovali do děje.

Představení s názvem Divadelní cestopis je souborem ukázek z nejslavnějších evropských divadelních her od středověku po české národní obrození. Dbá přitom na zachování typických dramatických prvků pro období renesance, baroka, klasicismu, romantismu i realismu. Začíná anglickou renesanční tragédií - Shakespearovým Hamletem a jeho nesmrtelným monologem:

"... Být, nebo nebýt - to je otázka:
je důstojnější zapřít se a snášet
surovost osudu a jeho rány,
anebo se vzepřít moři trápení
a skoncovat to navždy?"

Poté se přesouváme do Francie, čeká nás Molliére - Zdravý nemocný, tedy ukázka žánru komedie:

"...jsem totiž kočující lékař, jezdím od města k městu a pátrám po vhodných nemocných, kteří by byli hodni, abych se jimi zabýval. Léčím nemoci vážné, řádné a trvalé, horečky provázené zánětem mozku, řádné neštovice, především řádný zánět pohrudnice se zápalem plic. To jest prosím můj koníček, má specialita, v tomhle prosím triumfuji!!!"

Následuje návštěva Itálie v polovině 18. století, žákům se nabízí známá "hostinová" scéna z představení Sluha dvou pánů od Carla Goldoniho a jako žánrový kontrast ze stejné doby čistě romantická "balkónová" scéna Cyrana z Bergeracu od Edmonda Rostanda:

"Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií,
tam leží on
Plášť zvolna spouštím, jenž mne halí,
sepnutý párem zašlých spon
A tasím kord, jen žádný shon,
hned v úvodu boj nerozhodnu
Pointa je mi nad zákon,
proto až při poslání bodnu..." 
 
Poslední zastávkou je pak zobrazení nejslavnější divadelní vraždy v dějinách českého divadla, tedy ukázka z Maryši bratří Mrštíků, samozřejmě se zachováním nářečí, v jakém byla Maryša prvně uvedena:

"Však budeš mít nachystané, ďáble jeden ošklivé, jako potkána ti zadávím ..."
"Od keho je káva?"

Listopadové představení se povedlo, potěšilo nás a bylo vítaným zpestřením jinak ryze pracovního školního podzimu.

Regina Jonášová