SOČ 2-4-6-7

V polovině května jela skupina sedmi studentů SPŠ Česká Lípa do Liberce na krajské kolo středoškolské odborné činnosti (SOČ). Původně se soutěž měla konat v DDM Větrník, ale letošní ročník byl velmi početně obsazen a tak se kvůli prostorám konal v objektech technické univerzity.

Naši studenti se přihlásili do 3 různých kategorií podle zaměření a nejpočetnější a nejlepší výsledky byly v kategorii „Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace“. Naši studenti se svými pracemi rozvířili jinak klidné vody soutěže, ve kterých se běžně účastnili převážně studenti liberecké průmyslovky. Obsadili druhé, čtvrté, šesté a sedmé místo (proto název tohoto článku) a ukázali, že českolipská průmyslovka, i když je menší, se umí na krajské úrovni dost významně prosadit.

Nejlepší z našich byl Miroslav Váňa (4.D, obor informační technologie) se svým elektronickým detektorem barev, který postavil ho na platformě Arduino s LCD displejem. Jeho detektor umí řadu funkcí. Nejenom barvy rozpoznávat a pojmenovávat, ale umí také „hlídat“, zda se daná barva shoduje s předlohou. Na 4. místě se umístil Tomáš Dušek (4.D, obor informační technologie) s prací „Úvod do řízení PLC“. Jeho úkolem bylo sestavit výukový plně funkční modul osazený průmyslovým automatem Tecomat Foxtrot. Kromě běžných vstupů a výstupů (tlačítka, spínače, LED, sirénka, motor aj.) je možné k modulu připojit několik externích zařízení. Jako praktickou ukázku si vybral řízení výšky hladiny vody v nádržích. Na šestém místě se umístila Dominika Dziaková (4.D, obor informační technologie) a do krajského kola v této kategorii postoupila jako jediná dívka. Její téma bylo programování modelu výrobní linky a předvedla její funkci na příkladech třídění výrobků podle barev. Použila k tomu model dopravníkového pásu a robotické rameno značky MERKUR a vše bylo řízeno jednočipovým počítačem PICAXE.

I když příprava studentů na soutěž byla podle jejich slov několik desítek (možná až stovek) hodin, nikdo z nich toho nelitoval. Naučili se pracovat samostatně na něčem novém. Sami hledali nejen informace, ale také řešení praktických problémů, které sebou vývoj něčeho nového přináší. Nakonec to vše museli završit předvedením své práce na velmi vysoké úrovni, protože také „prodat“ svou práci je důležité.

Soutěž hodnotili vyučující odborných předmětů z Technické univerzity z Fakulty mechatroniky a technické informatiky a nic nedali studentům zadarmo. Měli velké množství detailních technických dotazů a tak se opravdu ukázalo, kdo zná svou problematiku do hloubky.

Závěrem zbývá jen studentům pogratulovat k jejich úspěchům a velmi poděkovat za reprezentaci školy. Dali o sobě vědět v technickém světě s snad jim to otevře pomyslné dveře k lepšímu dalšímu vzdělávání nebo k nalezení dobrého zaměstnání.

Mgr. Tomáš Rachač, SPŠ Česká Lípa