Přijímací řízení 2020/2021 – aktuální informace

Vážený uchazeči, vážený zákonný zástupce,

jsem rád, že se tato prapodivná doba uklidňuje, a tak je již konečně znám termín jednotné přijímací zkoušky, na který netrpělivě čekáte a který mnohým z vás vytváří nejednu vrásku na čele. Chci vás uklidnit a věřte, že i přesto, že v letošním školním roce se bude konat pouze jeden písemný termín, tak vás to nijak nepoškozuje, neboť ve všech letech předchozích bylo dokázáno, že rozdíl vlivu druhého termínu je takřka zanedbatelný. Věřím, že vás vaše základní škola řádně připravila a také, že i v této nelehké době si doma např. procvičujete zkušební testy. Nejdůležitější je zachovat chladnou hlavu a klidnou mysl. Za pár dní to již bude za vámi a budete si tak moci užívat klidné prázdniny před vaší další životní etapou.

Rozdělovník:

Tyto informace dostanou všichni uchazeči a jejich zákonní zástupci, kteří na přihlášce vyplnili emailové adresy v elektronické podobě, a zároveň budou zveřejněny na webových stránkách školy. Uchazeči, kteří budou vykonávat přijímací zkoušky na naší škole jej obdrží také v písemné podobě poštou a jejich součástí bude pozvánka k přijímací zkoušce, která obsahuje konkrétní informace na daného uchazeče a dále předvyplněné čestné prohlášení pro daného uchazeče.

A nyní jak to celé bude:

 1. Termín jednotné přijímací zkoušky je v pondělí 8. června 2020.
 2. Každý uchazeč vykoná přijímací zkoušky na škole, kterou měl uvedenou na přihlášce jako první.

Nemusíte se bát, výsledky této zkoušky dostanou obě školy a obě je započítají do kritérií.

 1. Pravidla a kritéria přijímacího řízení se nemění a jsou zveřejněna na webových stránkách školy, konkrétně na této adrese: https://sps-cl.cz/prijimaci-rizeni
 2. Vstup do budovy bude umožněn průběžně od 8 hodin, a to pouze uchazečům. Povinností je mít roušku a podepsané čestné prohlášení. V rámci školy bude zajištěna u vstupu, na toaletách a ve třídách dezinfekce. V průběhu přestávky bude přístupný školní dvůr, aby se uchazeči mohli protáhnout a vyvětrat.

A co se bude dít poté:

 1. V pondělí 15. června obdržíme výsledky přijímacích testů, které zpracujeme a vyhodnotíme přijímací řízení v jednotlivých oborech.
 2. V pondělí 15. června v odpoledních hodinách, zveřejníme výsledkové listiny přijímacího řízení pro jednotlivé obory, kde budou uchazeči uvedeni pod registračním kódem.
 3. V úterý 16. června od 8 do 16 hodin si budou moci zákonní zástupci osobně vyzvednout rozhodnutí. Doporučuji i v této nelehké době tuto možnost využít a vyřídit s tím související pokračování.

Jaké mohou nastat varianty:

 1. Uchazeč bude přijat na obě školy  zákonný zástupce odevzdá do 5 dnů zápisový lístek na školu, kam chce uchazeč nastoupit. Doporučuji v případě naší školy odevzdat zápisový lístek v rámci osobní návštěvy při vyzvednutí rozhodnutí. A dále doporučuji informovat druhou školu, že jste zápisový lístek již odevzdali na jiné škole. Všem školám to velmi pomůže v administraci přijímacího řízení.
 2. Uchazeč bude přijat na preferované škole a na druhé nepřijat  zákonný zástupce odevzdá do 5 dnů zápisový lístek na preferovanou školu. Doporučuji v případě naší školy odevzdat zápisový lístek v rámci osobní návštěvy při vyzvednutí rozhodnutí. A dále nemusí již dělat nic, a to ani vůči škole, kde nebyl uchazeč přijat.
 3. Uchazeč nebude přijat na preferované škole, ale bude přijat na druhé škole  zákonný zástupce odevzdá do 5 dnů zápisový lístek na druhé škole. Doporučuji v případě naší školy odevzdat zápisový lístek v rámci osobní návštěvy při vyzvednutí rozhodnutí. A jelikož stále trvá zájem uchazeče dostat se na preferovanou školu, ale bohužel v letošním školním roce není možné podat odvolání, je nutné na preferované škole podat „Žádost o nové rozhodnutí“. Doporučuji v případě naší školy podat žádost v rámci osobní návštěvy při vyzvednutí rozhodnutí. Pomůžeme vám žádost podat na námi připraveném předvyplněném formuláři. Dále doporučuji na druhé škole podat informaci při předávání zápisového lístku sdělit, že na preferované škole podáváte žádost o nové rozhodnutí. Všem školám to velmi pomůže v administraci celého přijímacího řízení.
 4. Uchazeč nebude přijat ani na jedné škole  Vzhledem k tomu, že v letošním roce není možné podat odvolání proti rozhodnutí ředitele, je nutné buď na preferované škole, popř. na obou školách podat tzv. „Žádost o nové rozhodnutí“. Doporučuji v případě naší školy podat žádost v rámci osobní návštěvy při vyzvednutí rozhodnutí. Pomůžeme vám žádost podat na námi připraveném předvyplněném formuláři.

V případě jakýchkoliv nejasností se na mě neváhejte kdykoliv obrátit, a to buď emailem na adresu petr.vesely@sps-cl.cz, popř. telefonicky na číslo 724 834 519.

Přeji vám mnoho zdaru, a hlavně klidnou hlavu.

 

Ing. Petr Veselý
ředitel školy