Noví roboti na průmyslovce

Na konci loňského roku vypisovala společnost TRCZ sídlící v Lovosicích soutěž s názvem „Technika nás baví“. Jednalo se o soutěž pro studenty středních a vysokých škol a byla zaměřena na podporu oborů robotika, programování apod. Každý účastník si mohl vymyslet libovolný projekt technického charakteru. A ten, kdo svůj záměr nejlépe a nejsmysluplněji představí, toho projekt bude firmou TRCZ financován. S podobným zadáním soutěže jsem se ještě nesetkal, ale proč to nezkusit.

Sice jsme se svou přihláškou nesplňovali podmínku (účast v minulých soutěžích), ale přesto nám vedení společnosti přislíbilo nakoupit technické vybavení, které jsme požadovali. Líbily se jim naše školní aktivity v rámci techniky a technologie. To nás velmi potěšilo a byl to pro nás další signál, že to co děláme se studenty, není jen v rámci školních osnov. Po všech nutných vyřizováních a hledání termínů došlo na předávání darů.

Na konci dubna k nám do školy přijel personální ředitel pan František Havlíček a generální tajemník pan Eiji Saito. S našimi studenty jsme jim představili v laboratoři automatizace nejen vybavení, ale hlavně práce našich studentů. Jednalo se o robotickou třídící linku, elektronický detektor barev a výukový modul s programovatelným automatem (PLC). Studenti sami představili své práce, které dělali jako dlouhodobé maturitní práce (zároveň pak s nimi bodovali v krajském kole SOČ - středoškolská odborná činnost). Na závěr pak pánové předali škole, ale hlavně studentům, dva modely robotů od firmy MERKUR. Díky těmto robotům můžeme rozšířit současný model výrobní linky a můžeme tak pracovat na mnohem složitějších úlohách.

Pro nás pro všechny to byla obrovská zkušenost s prezentací naší práce. Ať už na straně nás pedagogů, ale také studentů. Snad se nám podařilo ukázat, že technika může být nejen prospěšná, ale také zábavná.

Mgr. Tomáš Rachač, SPŠ Česká Lípa