Naše návštěva transfúzního oddělení

Přelom září a října 2019  jsme na naší škole zasvětili tématu dobrovolného dárcovství. Naši studenti se ve svém studiu i plánu profesní kariéry zaměřují zejména technickým směrem, proto se snažíme, aby získali alespoň základní informace i ohledně zdraví svého a zdraví své rodiny. Ukázalo se, že téma darování krve či kostní dřeně je pro ně oblast zcela nová.

Požádali jsme tedy o spolupráci vrchní laborantku hematologicko - transfúzního oddělení nemocnice v České Lípě, paní Irenu Volejníkovou. Žáci mohli navštívit oddělení v běžný provozní den, navštívili odběrové místnosti, laboratoře a sklad krevních konzerv. Protože mnohé u nich zaujala možnost se do dárcovství zapojit, ptali se velmi konkrétně a cíleně i na témata související s vlastním zdravím a životosprávou, také na postupy a procesy související s opakovanými odběry. Zaujal je rovněž způsob využití krve získané dárcovstvím a potažmo zásadní rozdíl mezi dárcovstvím placeným a dobrovolným.

Děkujeme paní Volejníkové a ostatním zaměstnankyním nemocnice za laskavé přijetí na oddělení a trpělivé sdílení informací tak důležitých pro naše žáky, kteří se nyní mohou sami rozhodnout o své případné dárcovské budoucnosti. Pevně věříme, že někteří si cestu na toto oddělení najdou a pochopí, jak důležité je pomáhat.

29. 9. 2019  Regina Jonášová