Moderní doba si žádá moderní technologie

Dne 8. 3. 2016 se na naší škole uskutečnila přednáška pro vyučující odborných předmětů a studenty 4. ročníků na téma „Uplatnění laseru v průmyslu“. V této zajímavé přednášce jsme měli možnost se seznámit  s moderními technologiemi, jakými jsou laserové obrábění, svařování a tepelné zpracování kovů, plastů, kompozitů a dalších materiálů.

Přednášku, včetně praktických ukázek  prezentovala společnost LAC – Laser Application Center, která působí pod záštitou firmy VÚTS, a.s. Liberec. Díky této přednášce jsme si opět ověřili, že laserové technologie patří mezi technologie současnosti a blízké budoucnosti. 

Ing. Jan Kubelka