Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky