Informace pro uchazeče

Informace k doručování přihlášek ke studiu

Zákonní zástupci a uchazeči, kteří doručí přihlášku ke studiu do kanceláře školy osobně, obdrží na místě potvrzení o doručení přihlášky s pozvánkou k přijímacím zkouškám.

Pozvánka k přijímacím zkouškám se vždy týká daného oboru a termínu, který je na přihlášce uveden. V případě, že jste podali obě přihlášky k nám, zúčastníte se zkoušek v obou termínech.

Žáci budou po celé přijímací řízení vedeni pod registračním kódem, který je uveden na pozvánce.

Zákonným zástupcům uchazečů, kteří přihlášky doručí poštou, budou potvrzení s pozvánkou zasílány poštou v průběhu následujícího týdne. Pokud Vám pozvánka nedorazí, prosím kontaktujte nás.

Informace k přijímacím zkouškám

V den přijímacích zkoušek se dostavte s předstihem tak, abyste v době zahájení administrace zkoušky byli již v učebně, ideálně tedy v 8:15 hod ve vestibulu.

Povolenými pomůckami při konání testu je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Jakékoli slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačka či matematicko-fyzikální tabulky jsou u zkoušek zakázané.

Písemný test z ČJL trvá 60 minut, z matematiky 70 minut. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami mají časový limit pro konání testů prodloužen. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledné pořadí žáků bude zpracováno a vyvěšeno na stránkách školy www.sps-cl.cz a ve vestibulu školy nejdříve ve středu 29. dubna 2020 v 8:00. Výsledek si zjistíte pomocí registračního kódu, který jste od nás obdrželi v pozvánce. Rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení si budete moci vyzvednout v tento den.

Ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí, tedy ode dne 29. dubna 2020, je potřeba do 10 pracovních dní na zvolený obor odevzdat zápisový lístek. Uchazečům, kteří se hlásí ze základních škol, je vydáván lístek základní školou. Uchazeči z víceletých gymnázií si musí lístek vyžádat na Krajském úřadu v Liberci (bližší informace naleznete zde: http://www.edulk.cz/Příspěvky/tabid/72/EntryId/379/Zapisovy-listek.aspx). Zápisový lístek lze získat osobně, nebo poštou (na základě žádosti o vydání zápisového lístku). Formulář žádosti naleznete zde.

V případě jakýkoliv dotazů či nejasností nás prosím neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 487 833 123 nebo na emailu sps@sps-cl.cz. Rádi Vám pomůžeme.