Elektrotechnická olympiáda FEL ČVUT 2019

Letos poprvé se zúčastnili vybraní žáci naší školy z oborů elektrotechnika (mechatronika) a informační technologie 7. ročníku vědomostní soutěže pro technicky orientovanou mládež pořádanou fakultou elektrotechniky na ČVUT v Praze. Celkem za naši školu soutěžilo 26 žáků. V první etapě žáci odpovídali na otázky vědomostního testu z oblastí elektrotechniky, fyziky, komunikačních technologií, elektroniky a robotiky. Rozhodoval počet správných odpovědí a čas strávený nad testem.

V této etapě obsadilo z celkového počtu 258 soutěžících první postupové příčky hned 6 žáků naší školy a to Michal Šimánek, Petr Dušek, Jan Müller, Jan Herčík, Zdeněk Klivický a Marek Plch všichni z 3. ročníku oboru Elektrotechnika (mechatronika).

Naši úspěšní řešitelé první etapy postoupili do druhé etapy této soutěže. V této etapě žáci zrealizovali své technicky zaměřené projekty a zpracovali k nim prezentace. Tyto prezentace zaslali k posouzení odborné komisi. Jednalo se o tyto velmi zajímavé technicky zaměřené projekty, kterými žáci reprezentovali naši školu. Jmenovitě:

Michal Šimánek – Laboratorní zdroj vlastní konstrukce

Petr Dušek – Výdejní automat vlastní konstrukce

Jan Müller – Soubor úloh z pneumatiky

Jan Herčík – Robotické rameno vlastní konstrukce

Zdeněk Klivický – Výukové příklady Tecomat Foxtrot, Fischer Technik děrovač

Marek Plch – 3D tisk kovů pomocí metody FFF

Odborná komise FEL ČVUT na základě výsledků testů a úrovně prezentací zveřejnila postupující soutěžící do třetí etapy, resp. do finále celé soutěže. Z našich 6 nejlepších studentů naší školy vybrala odborná komise do finále trojici studentů Petra Duška, Jana Herčíka a Michala Šimánka.

Finalisté této etapy budou obhajovat své prezentace a projekty v prostorách Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Odborná komise vybere trojici nejlepších projektů a odmění je.

 

Přejeme našim reprezentantům hodně štěstí.

Web soutěže: http://go2.fel.cvut.cz/

Ing. Alexandr Fales